Aan de slag met zes werkgroepen
- Update september 2020 -

Er zijn na het participatiemoment in maart drie werkgroepjes opgericht die verder nadenken over de uitwerking van een bepaald idee. 

 1. Veilige schoolomgevingen (denken over afbakenen schoolzones, wandelrijen, zone 30, schoolzones…) 
  Deze werkgroep heeft een volgende bijeenkomst (digitaal of fysiek) op woensdag 28 oktober om 19.30 uur. Wil je er graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar hallo@harelbeke.be
 2. Geveltuintjes (vergroening, ontharding, boomvakken…)
  In de zomer van 2020 deden we een oproep naar alle Harelbekenaren om zich in te schrijven voor vergroening in Harelbeke en een geveltuintje aan te leggen. De oproep werd gretig beantwoord en de eigenaars van de goedgekeurde geveltuinen werden verwittigd. 

  De technische dienst startte intussen met de uitbraakwerken van de geveltuinen (uitbreken tegels en opruimen puin).

  Deze werkgroep begint met de aanleg van de geveltuinen op zaterdag 7, zaterdag 14 en eventueel zaterdag 21 november. Zelf zin om mee te helpen met de aanleg? Stuur een mailtje naar hallo@harelbeke.be
   

 3. Groepsaankoop bakfietsen (bewoners verzamelen vragen) 

De groepsaankoop van bakfietsen werd geleid door Harelbekenaar Stijn Vandamme. Hij verzamelde, met de hulp van de stad, een aantal geïnteresseerden die zich willen inschrijven voor de aankoop van een bakfiets. Hij zocht en vond een fietsenhandelaar die zich hiervoor wilde inzetten, en we organiseerden een testmoment voor alle geïnteresseerden. De aankoop is intussen afgehandeld.

Interesse om zelf ook aan te sluiten bij één of meerdere werkgroepen? Stuur ons een mailtje via hallo@harelbeke.be.

174 ideeën uit Hallo Harelbeke!
- Update maart 2020 -

Dit zijn de zeven gekozen thema's waarmee we op woensdag 11 maart aan de slag gaan

Groen in de stad

 • Geveltuintjes
 • Meer groen in het centrum (voornamelijk het stationsplein en het centrum)
 • Het vergroenen van het Eiland
 • Een groene long in hartje Stasegem
 • Veiligere en groenere kruispunten in Harelbeke
 • Een alternatief voor plantenbakken
 • De heraanleg van het Kollegeplein

Duurzaamheid

 • Een groepsaankoop van regenputten
 • Het houden van een spilvarken of spilkippen

Mobiliteit 

 • Openbare fietspompen
 • Een autoloze dag in de stad
 • Het beperken van auto- en vrachtverkeer tijdens de spits
 • Een groepsaankoop bakfietsen
 • Een fietstocht met de collegeleden om alle probleempunten op te lijsten in Harelbeke

Scholen

 • Wandelrijen naar school
 • Afbakenen van schoolzones

Welzijn

 • Openbare barbecues
 • Wijkfeesten
 • Speelpleintjes of -tuinen op de markt
 • Picknicktafels en rustzones in de stad
 • De mogelijkheid om je postbode, vuilnisman of wijkagent te leren kennen

Kunst

 • Kunst in de straat

Evenementen

 • Een lichtshow op (openbare) gebouwen

 • De gemeenteraadszitting op verplaatsing 

 • Het uitdelen van fluohesjes van 'Oarelbeke Weireldstad'

 • Standaard aanbieden van vegetarische voeding naast optie vlees

 • Gebruik herbruikbare bekers

Herken je jouw idee? Super, dat betekent dat niet alleen jij dit een goed idee vindt, maar ook je mede-inwoners er iets in zien. Zie je jouw idee niet direct staan onder één van de thema’s? Geen nood, heel wat mobiliteitsvoorstellen staan op de lijst voor de opmaak van het mobiliteitsplan, voorstellen rond vrije tijd zijn meegenomen in het op te maken vrijetijdsbeleid VT2035. Met andere ideeën kunnen we momenteel nog niet aan de slag, maar die houden we bij om in de toekomst te gebruiken als de omstandigheden dat toelaten.

 

Pagina Citizenlab: https://hallo.harelbeke.be 

Hallo Harelbeke!_lichten

Wat is Hallo Harelbeke! ?

Hallo Harelbeke! is een nieuw concept, om op een laagdrempelige en open manier ideeën uit te werken in de stad samen met geïnteresseerde burgers, leden van de adviesraden en gemeenteraadsleden. Het idee is om te komen tot een soort platform, waarin deelnemers over verschillende thema’s kunnen discussiëren, standpunten kunnen innemen en adviezen geven aan de gemeenteraad. We zien het participatieplatform als een ‘pool’ burgers die afhankelijk van het thema hun inbreng kunnen geven.

Hoe het platform Hallo Harelbeke! er zal uitzien ligt nog niet vast, maar willen we vooral SAMEN met de bovengenoemde personen vormgeven.

Tijdens deze legislatuur willen we als stad aan de slag gaan met concrete ideeën van onze burgers. Niet iedereen wil zich binden aan langdurige engagementen (zoals een lidmaatschap van een adviesraad), maar wil zich wel inzetten voor gedragen projecten en acties in de buurt/stad. En net naar die mensen zijn we op zoek! Wil je samen nadenken over ideeën als burgerbudget, groene wijken, geveltuintjes, beleving op de markt...? Of heb je zelf ideeën waar je samen met anderen mee aan de slag wil? Hallo Harelbeke! richt zich tot iedereen die op een positieve manier deze ideeën verder wil uitwerken.

thema's HH_iconen

Wat is het verschil met de Ronde van Harelbeke?

De Ronde van Harelbeke is een 3-jaarlijkse doortocht door de stad waarbij inwoners bevraagd worden rond specifieke thema's. Tijdens de Ronde discussieerden we op 6 verschillende plaatsen over 6 verschillende thema's (slim omgaan met ruimte, sociale stad, luisterende stad, natuur, milieu en klimaat, mobiliteit en maatschappelijk ondernemen). De Ronde van Harelbeke is een afgesloten geheel, alle input werd meegenomen in de opmaak van het strategisch meerjarenplan.

Met het nieuwe platform Hallo Harelbeke! proberen we een basis te bieden voor allerlei thema's: Noord-Zuid, klimaat, sport, jeugd, cultuur, sociale thema's... Je kan met dit platform bijvoorbeeld deelnemen aan een workshop over een jeugdgerelateerd thema, maar ook een praatgroep over klimaat mee volgen of het Wereldfeest mee helpen organiseren. Loop je zelf al een tijdje met een idee of initiatief voor jouw buurt? Hallo Harelbeke! biedt jou een platform om het met je buren of andere geïnteresseerden te bespreken en effectief te plannen. Het engagement kies je volledig zelf. Wil je jou beperken tot één bepaald thema? Dat kan. Heb je een brede interesse en wil je meedenken over verschillende thema's? Dat is zeker ook mogelijk.