unisono

VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG: 

  • Elke aanvraag wordt minstens twee weken voor de activiteit gedaan via dit formulier.
  • Als organisator ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag bij de stad. De stad is niet verantwoordelijk voor een aanvraag die niet of laattijdige gebeurde en de Unisono-boetes die hier uit kunnen volgen. 
  • Alle activiteiten die plaatsvinden in de periode van de kermis, de dag ervoor of erna én in de wijk waar de kermis doorgaat komen in aanmerking voor de betaling. De stad beoordeelt elke aanvraag individueel. 
  • De aangifte bij Unisono gebeurt door de stad. Er worden geen facturen terugbetaald. 
  • Het invullen van dit formulier is niet gelijk aan een bevestiging voor je aanvraag. Een medewerker van de stad zal je contacteren. 
Persoonsgegevens aanvrager
Aanvraag unisono
Erkend feestcomité?

Als je geen erkend feestcomité bent, in het kader van welke kermis organiseer je uw activiteit?

Soort activiteit
Aantal m² van de locatie.
Euro
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron
Exclusief BTW 
Muziekbron