Aanvraagformulier Duurzaam gelabeld hout

Persoonsgegevens aanvrager
Op welk adres zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Ben je eigenaar van het gebouw?
Adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd
Indien het huisnummer nog niet gekend is vul je het lotnummer in.
Persoonsgegevens eigenaar gebouw
Invullen indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw.
Facturen meesturen

Voeg de nodige documentatie toe als bewijs van de gedane uitgaven.


  • Een gedetailleerde factuur met duidelijke vermelding dat het gaat om een duurzaam gelabelde producten (FSC of PEFC) en de juiste hoeveelheden. De prijsopgave van het gelabeld hout zelf (dus excl. plaatsing en andere materialen)

  • welke houtsoort het betreft met certificaat

  • het Chain of Custody (CoC) nummer van het bedrijf dat rechtstreeks factureert aan de subsidieaanvrager of het bedrijf die instaat voor de levering.

  • Foto's van de uitgevoerde werken.

Factuur(en) opladen
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, .
Stuur foto's mee van de gedane werkzaamheden.
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.