Harmonisch Park- en Groenbeheer in Harelbeke

De groendienst staat in voor het ontwerp van openbaar groen, advies en opvolging bij projecten en verkavelingen, de (her)aanleg en het onderhoud van het openbaar groen en andere gronden in stadseigendom. Wij streven hierbij naar een aangename, waardevolle en levendige groene leefomgeving voor de inwoners van de stad. Om dit doel te bereiken, worden de principes en richtlijnen van harmonisch park- en groenbeheer gevolgd, zoals uitgewerkt door het Agentschap voor natuur en bos (https://www.ecopedia.be/encyclopedie/harmonisch-park-en-groenbeheer).

Het beheer van openbaar groen is een evenwichtsoefening waarbij zowel aandacht moet gaan naar de wensen van de bezoeker als naar de nodige zorg voor de natuur en het milieu. HPG is een manier om er voor te zorgen dat alle functies van parken en openbaar groen zo optimaal mogelijk verweven worden. Kort samengevat gaat harmonisch park- en groenbeheer uit van volgende principes:

Volgende acties dragen bij tot harmonisch park- en groenbeheer:

 • sensibilisering van personeelsleden en burgers
 • (her)aanleg van groenzones door aanplanten of aanvaarden van onderbeplanting, toepassen van maaibeheer,…
 • (her)aanleg van verhardingen met onderhoudsvriendelijke materialen (in samenwerking met de ontwerpers) Er werd een veegplan uitgewerkt met als doel een proper straatbeeld en preventieve onkruidbestrijding.
 • Voor het beheer van verhardingen wordt gebruikt gemaakt van een geïntegreerde methode. Door het combineren van een mechanische (vegen + borstelen) en thermische (heet water) methode wordt de groei van wilde planten (onkruid) op verhardingen tegengegaan. Twee heetwatertoestellen staan in voor de behandeling van verhardingen op het openbaar domein en op de begraafplaatsen.

Wij hopen via deze principes en voorbeelden de positieve instelling van de inwoners te verhogen tegenover een misschien iets minder netjes aangeharkte maar veel soortenrijkere leefomgeving en worden de burgers hopelijk aangemoedigd om ook in hun eigen tuin het gebruik van pesticiden te bannen!

 

Hoe wordt het harmonisch park- en groenbeheer nog in de praktijk toegepast?

Waar zijn er voorbeelden terug te vinden in Harelbeke?

Bloemenweide
 • Bloemenveldjes en extensief beheer:

  Heuvels speelplein Amerikalaan, Koutermolenpad, Veldrijk, Hermelijnstraat, Keizersbos, Zuidpark, Broekplein, Arendsstraat-Verenigde Natiënlaan, Goudwinde, omgeving CC het SPOOR (achterkant richting Papestuk), Vlamingenstraat, Venetiëlaan, Harlemboislaan, Kwademeerslaan, Guido Gezellelaan, Begonialaan, Muizelstraat (bufferbekken), Drieshoek, Oudstrijderslaan, Ter Kerke, omgeving De Vlasschaard, Bruyelvoetweg, begraafplaatsen Bavikhove, Ter Abijhoeve, Damweg, Bavikhoofsestraat, nieuwe begraafplaats Harelbeke, Evangeliestraat, Distelbosstraat, Labruspad, omgeving sporthal Dageraad, Dennenlaan...
 • Takkenwallen:

  Zuidpark, KSA-plein, Labruspad, Speltstraat, Ter Elst (Kwademeerslaan), Bavikhoofsestraat (speelplein)… 
 • Beplanten van bloembakken met vaste planten:

  Marktplein, Muziekschool, Stasegemdorp… 
Vijverpark Spelstraat - ecologisch groenbeheer
 • Dergelijke maatregelen worden ook op onze begraafplaatsen  toegepast waar mogelijk. De begraafplaatsen van Sint-Niklaas en Roeselare (Rumbeke) zijn hier mooie voorbeelden van en zeker een bezoekje waard.
 • Kleine en grote aanplantingen met bomen, heesters en/of vaste planten:

  Omvorming Arendswijk (straatbeplanting en pleinen), citronde Beneluxlaan, Goudwinde, voortuinen AHA, begraafplaatsen van Harelbeke, Bavikhove, Hulste en Stasegem, Harlemboislaan, Vlamingenstraat, vijverpark Speltstraat-Gerststraat…
 • Straat-, park- en laanboomaanplantingen:

  Arendswijk (!), Berkenlaan, Gravenstraat, oude begraafplaats Harelbeke, vijverpark Spelstraat-Gerststraat, Maagdenput, Vlietestraat, Wallekant, Iepersestraat, Eiktronk, Evangeliestraat, Oudenaardsestraat, omgeving school Hulste, Vlaanderenlaan, Goudwinde, Klinkaardstraat, Groeningsestraat, Herdersstraat, ’t Ooste, Acacialaan, omgeving rondpunt Hulste, kerkomgeving Hulste, Hallestraat…
Groen, dat is onze manier van doen - logo

Groen, dat is onze manier van doen

Via een nieuwe campagne rond ecologisch groenbeheer 'Groen, dat is onze manier van doen' proberen we op een ludieke en verstaanbare manier aan te tonen waarom we de zaken aanpakken zoals we doen en hopen we mensen aan te zetten om deze beheervorm ook in eigen tuin of straat toe te passen. 

We maakten vijf bordjes voor de vijf verschillende beheertypes in Harelbeke. 

 1. Takkenwallen
 2. Extensieve bloemenweides
 3. Insectenhotels
 4. Dood hout
 5. Graspaden 
Ecologisch groenbeheer_bordjes

Meer informatie bij de groendienst via 056 733 211