Buurt Informatie Netwerk

Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke topkwaliteiten.

Het BIN Harelbeke

Nodigt U uit om mee te werken aan de creatie van een positieve leefomgeving. Een goed contact met de mensen uit uw buurt in samenwerking met de politie en overheid is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.

Hoe werkt het buurtinformatienetwerk?

 • U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel 101 of uw lokale politie !
 • De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen
 • Indien er voor de burger nuttige informatie is dan wordt de BIN coördinator ingelicht en start deze het BIN netwerk op
 • Het bericht wordt telefonisch, per fax of via e-mail verspreid aan alle leden

De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid

Motiverend !

 • De klok rond operationeel
 • Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico
 • Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid
 • Herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan
 • Minder criminaliteit en meer solidariteit !

Wat kost het ?

 • De werking wordt gerealiseerd met de steun van het Stadsbestuur Harelbeke en uw lokale politiezone PZ Gavers.
 • De overheid draagt bij om de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politiediensten organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren.
 • Er wordt geen lidgeld aangerekend aan de Bin-leden met betrekking tot de werking van het Buurtinformatienetwerk Harelbeke. Lid zijn van het BIN-Harelbeke is dus gratis.

Bent u de mening toegedaan:

 • dat veiligheid en "zich veilig kunnen voelen" een bijzondere kwaliteit is,
 • dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen,
 • dat wij daarom , samen en solidair, willen "bezig zijn" met veiligheid,
 • dat misdrijfpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden gepromoot,

Dan bent U een ideale BIN–medewerker.

Neem contact op met de hoofdcoördinator: 
Jacques Maelfait, Kuurnsestraat 2-4 te 8531 Hulste, 0470 90 08 33, bin@jachriss.be

Het toetredingsformulier Harelbeke  kan hier gedownload worden. Bezorg het aan de hoofdcoördinator of uw lokale politiedienst.

Ook in de gemeente Deerlijk is het BIN actief. Daarvoor verwijzen wij u graag door naar de site van Deerlijk.


BIN-berichten

Ook als je geen lid bent, kan je de BIN-berichten lezen. 

Lees de BIN -berichten