Bomenbeheerplan

Het bomenbeheerplan maakt deel uit van een groter geheel, namelijk het bomenplan.

Het bomenplan is gebaseerd op 3 vragen:

Wat heb ik?

Wat wil ik?

Hoe moet dat?

bomenbeheerplan

Wat heb ik?

Het antwoord op de vraag ‘Wat heb ik?’ wordt gegeven door de inventaris. Voor het uitwerken van realistisch bomenplan is het noodzakelijk te weten wat de toestand is van het actuele bomenbestand in eigendom en/of beheer van de organisatie.

De inventaris van het bomenbestand van Harelbeke werd opgemaakt in de zomer van 2014. Alle bomen langs wegen en op pleinen werden geïnventariseerd;  bosplantsoenen en begraafplaatsen werden in de zomer van 2016 geïnventariseerd.

Wat wil ik?

Het antwoord op deze vraag vormt het bomenbeleidsplan. Het zet de koers uit voor de lange termijn gebaseerd op het actueel omgevingsbeleid en de boomspecifieke keuzes. Het intergemeentelijke bomenbeleidsplan voor Harelbeke (2013-2033) werd gefinaliseerd in 2013.

bomenbeheerplan

Hoe moet dat?

Het antwoord op de vraag ‘Hoe moet dat?’ vormt het bomenbeheerplan. Het beheerplan somt de maatregelen en projecten op voor 5 jaar. Jaarlijks wordt op basis van het beheerplan een werkplan opgesteld dat een overzicht geeft van de te verrichten beheerrichtlijnen en de daarbij horende inzet van mensen en middelen.Het doel van een bomenbeheerplan is:

  • Het bereiken en bestendigen van het optimale resultaat met als uitgangspunt de beleidskeuzes die gemaakt zijn.
  • Invulling geven aan een doeltreffende en doelmatige uitvoering van het beheer / onderhoud.

Het bomenbeheerplan van Harelbeke geldt voor de periode 2020 tot 2025. In het laatste jaar wordt een evaluatie opgemaakt waarna het beheerplan wordt bijgesteld voor de volgende beheertermijn van 5 jaar.

Raadpleeg het document bomenbeheerplan 2020 - 2025

Meer info bij de groendienst (056 733 211) of schepen van groen Tijs Naert (tijs.naert@harelbeke.be of 0486 753 578).