Algemene Politieverordening - politiereglement

In Harelbeke en Deerlijk (politiezone Gavers) werd in 2010 een nieuwe gemeenschappelijke algemene politieverordening ingevoerd (afgekort APV). Vanaf 2014 is dit reglement licht gewijzigd. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er ondermeer regels terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties ... 

Overtredingen van de APV kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De belangrijkste GAS-sanctie is de administratieve geldboete. 

De gemeentelijke administratieve geldboete in vraag en antwoord.

Verdraagzaamheid, respect voor elkaar en elkaars goederen en communicatie vormen nog altijd de beste manier om samen te leven. Toch gebeurt het al eens dat het gedrag van medeburgers echt overlast veroorzaakt. In dit geval kan een boete door een gemeentelijke ambtenaar worden opgelegd. Afhankelijk van de zwaarte van het feit kan deze sanctie tot 350 euro oplopen.

Een aantal feiten worden bij voorrang aangepakt. Het gaat om aanplakkingen (wildplakken), loslopende honden, sluikstorten en tijdelijke bewegwijzering zonder machtiging.

De Algemene Politieverordening nalezen