Atelier 4 | Data en connectiviteit

We delen wat we hebben

 

De digitale transformatie van onze regio, dat betekent meer data, meer applicaties en toepassingen, en dus ook de nood aan een steviger, robuuste digitale infrastructuur.


 

Data en rapportering

Data is de grondstof van het digitale product. Het beheer van deze data is één van de grote uitdagingen in het digitaliseringstraject. Lokale besturen moeten grote hoeveelheden gegevens uit meerdere bronnen beheren. Daarbij is het een uitdaging om chaos te vermijden en data overzichtelijk op te slaan.

Voor veel lokale besturen is het niet evident hiervoor de nodige middelen te voorzien en afdoende knowhow in huis te halen. Daarom slaan we in Zuid-West-Vlaanderen de handen in elkaar. We maken afspraken rond technologieën, dataopslag  en verwerkingen en delen zowat alles wat we kunnen delen (kennis, dashboards etc…).

 

Digitale infrastructuur en connectiviteit