Atelier 2 | Opleidingen

Digitale transformatie begint bij mensen

 

In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag, wordt de noodzaak voor medewerkers om hun digitale vaardigheden bij te schaven steeds urgenter. De cruciale rol die digitale technologieën spelen bij de groei en het succes van organisaties is niet langer te onderschatten.

Alle medewerkers dragen bij aan de digitale transformatie van hun eigen organisatie. Om medewerkers in deze belangrijke rol te ondersteunen ontwikkelen we een opleidingsprogramma waarin we oog hebben voor (digitaal) leiderschap en IT maar ook voor medewerkers die belangrijk zijn in de effectieve dienstverlening aan burgers (zowel loketwerking als ondersteunende diensten).

Het opleidingsprogramma biedt een kans om in te spelen op de digitale revolutie en zowel individuele als organisatorische doelen te verwezenlijken.


 

Visie en strategie

“Digitale transformatie begint bij mensen en vraagt een verandering op het vlak van mentaliteit, vaardigheden en cultuur.”

Aan de hand van een grootschalig opleidingsprogramma streven we naar vooruitgang op niveau van:

 • digitaal leiderschap
 • ‘digitale skills’ vanuit de dienstverlening
 • ‘dienstverleningskills’ vanuit de IT

 

Bereik, aanpak en timing

Het opleidingsprogramma wordt aangepakt in 2 fasen waarbij alle medewerkers en mandatarissen van de 15 regionale partners worden meegenomen in dit digitale bad. Als iedereen zou deelnemen dan spreken we over zo’n 4500 koppen. De zorg en de scholen, die vaak ook onder bevoegdheid van het lokaal bestuur vallen, laten we in dit programma buiten scope.


 

Doelgroepen

 • Directie: algemeen directeur + departementshoofden + beleidsmedewerkers + eventueel innovatoren.
 • Digitale trekker:  iemand uit de business die zin heeft om digitale projecten (in samenwerking) te trekken en die open staat voor nieuwe technologieën. 
 • Digitale coach: iemand uit de business die collega’s kan ondersteunen in het vergroten van digitale vaardigheden, een geduldig en didactisch vaardige medewerker. 
 • Schermgebruiker: elke medewerker die meer dan 1 uur per dag op een digitale toepassing werkt (computer, tablet…).
 • Niet-schermgebruiker: elke medewerker waarbij een computer geen vast onderdeel is van de dagtaak.
 • IT helpdeskmedewerker: medewerker die helpdesk IT bemant.
 • IT specialist: medewerker die verantwoordelijk is voor meer gespecialiseerde ICT aspecten zoals installatie en onderhoud van softwareoplossingen, server, telecom, informatieveiligheid, applicaties,…
 • Mandataris: verkozen raadsleden gemeente en OCMW + schepencollege + bijzonder comité sociale dienst.

   

We starten op in september 2023 en ronden af in november 2025.

FASE 1

FASE 2