Afschrift huwelijksakte

Doe je aanvraag digitaal  Maak een afspraak

Na een huwelijk maakt de stad een officieel document op, een huwelijksakte. Je kunt hiervan een kopie (afschrift) aanvragen.

Waar?

Bij de stad of gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Wie kan dit afschrift aanvragen?

  1. de personen op wie de akte betrekking heeft
  2. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  3. de wettelijk vertegenwoordiger
  4. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  5. erfgenamen
  6. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart