Loonsimulatie

In elke vacature geven we een richting van welk brutoloon je mag verwachten. Het is belangrijk om hierbij te weten dat het loon die je zal verdienen afhankelijk is van je werkervaring en persoonlijke situatie. We begrijpen dat het loon een doorslaggevende factor kan zijn bij het solliciteren. Daarom maken wij met plezier voor jou een persoonlijke simulatie op. Zo ben je zeker wat je kan verwachten en kom je niet voor verrassingen te staan.

Wil je graag een persoonlijke loonsimulatie voor een bepaalde vacature?

Vul dan onderstaand formulier in.

Gegevens voor een gepersonaliseerde loonsimulatie
Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden om je een gepersonaliseerde loonsimulatie te bezorgen.
Omschrijf de werkervaring en het aantal jaren.
Aan de hand daarvan kunnen we achterhalen welke anciënniteit (mogelijks) kan meegenomen worden.
Wat is uw burgerlijke stand?
Ontvangt uw partner een gewoon beroepsinkomen?
Anciënniteit job-wizard

Meetellen anciënniteit en ervaring

Je beginloon hangt af van je werkervaring.

Was je vorige werkervaring ook bij een openbare dienst (bv. een OCMW of ander gemeentebestuur)? Dan telt de geldelijke anciënniteit onbeperkt mee in je loonberekening. M.a.w de jaren dienst tellen onbeperkt mee. De schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien het een soortgelijke job betreft, bv: het loonbarema B2. 

Deed je ervaring op in de privésector of als zelfstandige? Dan wordt er rekening gehouden met je vroegere takenpakket en de sector waarin je werkte. De gelijklopende of relevante ervaringen tellen onbeperkt mee in je loonberekening. Had je vorige job totaal geen verband met de nieuwe job bij ons, dan kan er geen anciënniteit meegenomen worden.

Goed om te weten: doorheen de jaren kan iedere medewerker van verschillende automatische loonsverhogingen profiteren.

Heb je bijkomende vragen over anciënniteit? Neem contact op met de dienst P&O.

Extra financiële voordelen

Naast het nettoloon dat je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, kan je nog van tal van extra financiële voordelen genieten. Onderstaande voordelen zijn niet voor iedereen van toepassing. Solliciteer je bijvoorbeeld voor een tijdelijke job van minder dan 1 jaar, dan zal je helaas geen hospitalisatieverzekering aangeboden krijgen.

Raadpleeg de vacature(s) om te weten op welke voordelen je recht hebt!

Andere voordelen

Net zoals bij de financiële voordelen, zijn onderstaande voordelen niet voor iedereen van toepassing.

Raadpleeg de vacature(s) om te weten op welke voordelen je recht hebt!