Opvang & Activiteiten

HvW_BOA_banner
HvW_BOA_logo

Opvang & Activiteiten?

BOA?

''Buitenschoolse Opvang en Activiteiten', afgekort BOA geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Samen met Arteveldehogeschool

Harelbeke zal dit beleidsdomein samen vormgeven met Arteveldehogeschool.  Vanuit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind hebben zij heel wat expertise in huis over dit thema.   

Meten is weten

Het huidig aanbod in Harelbeke van opvang en activiteiten werd helemaal in kaart gebracht zodat er een goed beeld is van wat we al hebben op het grondgebied.  Dit vond plaats vanuit diverse perspectieven: 

 • Vanuit het perspectief van de kinderen
  Via kindpakketten gingen begeleiders van de opvang en leerkrachten in gesprek met de kinderen om zo de mening van het kind te leren kennen.  Begeleiders van deze kindpakketten gaven hun feedback via interviews.  
   
 • Vanuit het perspectief van de ouders
  Er werd een ouderbevraging georganiseerd waarbij alle ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar via de scholen gevraagd werden deel te nemen aan de bevraging.  Vervolgens werden twee focusgroepen met ouders georganiseerd om dieper in te gaan op de input die ouders gaven via de bevraging. 
   
 • Vanuit het perspectief van de organisaties
  De medewerkers en vrijwilligers aan opvang & activiteiten werden bevraagd via een quick scan. Ook reflectiegesprekken met verschillende organisaties uit het landschap vonden plaats. 

Alle initiatieven werden ook op kaart uitgezet om ook een geografische analyse te maken over het aanbod in Harelbeke aan opvang en activiteiten. 

Nadat alle bovenstaande input werd verzameld werdt een analyse op alle data uitgevoerd door Arteveldehogeschool.  De bevindingen werden teruggekoppeld aan alle partners op het Buitenschools Café op 13 februari 2023 in CC het SPOOR. Diezelfde avond werd ook een eerste brainstorm gehouden voor de creatie van proeftuinen. 

Lees hier de samenvatting van de verzamelde input van kinderen, ouders en organisaties. 

HvW_BOA_stem

Proeftuinen ontwikkelen

Op basis van alle data worden er in voorjaar 2023 samen met de partners een aantal proeftuinen ontwikkeld. Deze worden in najaar 2023 getest.

Aanpak

Er vond een eerste brainstorm plaats met heel wat betrokken partners van o.a. ouders, verenigingen, begeleiders kinderopvang, schooldirecties,... Hieruit werden zes proeftuinen gecreëerd. Deze werden afgetoetst op het OHO, het overleg van alle schooldirecties van Harelbeke.  Directeurs konden aangeven wat zij haalbaar zagen, waar ze zich vragen bij stelden,.... Het projectteam, bestaande uit de begeleiders van Artevelde en de BOA regisseur van de stad formuleerden hieruit twee proeftuinen. Er waren namelijk terugkerende locaties, ideeën of momenten.  De stuurgroep gaf een formele go om deze proeftuinen verder te gaan ontwikkelen samen met betrokken partners.  

proeftuin

Twee proeftuinen

Volgende twee proeftuinen worden verder uitgewerkt op basis van een kader van Arteveldehogeschool en een aantal vastgelegde principes door de stuurgroep: 

 • Proeftuin 'Stasegem'
  Op woensdagnamiddag wordt één gezamenlijk netoverschrijdende opvang gecreëerd, afwisselend van locatie. Dit ofwel voor enkel kleuters of voor voor alle leerlingen.  Het aanbod van activiteiten omvat zowel rust als avontuur en zijn proevertjes om kinderen met nieuwe activiteiten te laten kennismaken.  Belangrijk hierbij is dat deze activiteiten een vervolgaanbod in Harelbeke kunnen kennen. 
   
 • Proeftuin 'Zandberg-Kleine Ark'
  Er wordt een carroussel aanbod uitgewerkt via een menukaart waarbij minstens één school & één erkende BKO op intekenen.  Op een 'verleng-de-schooldag' wordt dit aanbod gebracht naar de kinderen op VBS Sint-Rita.  Bij de samenstelling van het aanbod wordt rekening gehouden met talenten en inzet van vrijwilligers.  In wijk Zandberg is er namelijk een buurtwerking Zorgzame buurt, een actief oudercomité en een actieve jeugdbeweging. 

Op basis van deze insteken zullen twee ploegskes aan de slag gaan om de proeftuinen in elkaar te steken in juni 2023.  Op vandaag heeft de stuurgroep als doel de proeftuinen vanaf 1 oktober te laten starten.

En dan verder

Vervolgens wordt een visie ontwikkeld op Buitenschoolse Opvang & Activiteiten in Harelbeke waaruit ook een samenwerkingsverband en een lokaal subsidiereglement zal voortvloeien.  In het volgend meerjarenplan van de stad wordt 'opvang en activiteiten' als een volwaardig beleidsterrein opgenomen.  De strategische doelstelling en bijhorende actieplannen worden opgemaakt op basis van het traject dat met Arteveldehogeschool wordt doorlopen. 

Meer info? 

Wil je graag meer info over dit project?
Karolien Deschildre - karolien.deschildre@harelbeke.be of 056 735 254.

Wil je graag meer lezen over het decreet?
www.opgroeien.be/boa