Opvang & Activiteiten

HvW_BOA_banner

Wil je inschrijven voor BOA-opvangmomenten?
Onderaan deze pagina vind je de inschrijvingslinken voor de HOPclub en Stasegem United.  

HvW_BOA_logo

Opvang & Activiteiten?

BOA?

''Buitenschoolse Opvang en Activiteiten', afgekort BOA geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Samen met Arteveldehogeschool

Harelbeke zal dit beleidsdomein samen vormgeven met Arteveldehogeschool.  Vanuit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind hebben zij heel wat expertise in huis over dit thema.   

Meten is weten

Het huidig aanbod in Harelbeke van opvang en activiteiten werd helemaal in kaart gebracht zodat er een goed beeld is van wat we al hebben op het grondgebied.  Dit vond plaats vanuit diverse perspectieven: 

 • Vanuit het perspectief van de kinderen
  Via kindpakketten gingen begeleiders van de opvang en leerkrachten in gesprek met de kinderen om zo de mening van het kind te leren kennen.  Begeleiders van deze kindpakketten gaven hun feedback via interviews.  
   
 • Vanuit het perspectief van de ouders
  Er werd een ouderbevraging georganiseerd waarbij alle ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar via de scholen gevraagd werden deel te nemen aan de bevraging.  Vervolgens werden twee focusgroepen met ouders georganiseerd om dieper in te gaan op de input die ouders gaven via de bevraging. 
   
 • Vanuit het perspectief van de organisaties
  De medewerkers en vrijwilligers aan opvang & activiteiten werden bevraagd via een quick scan. Ook reflectiegesprekken met verschillende organisaties uit het landschap vonden plaats. 

Alle initiatieven werden ook op kaart uitgezet om ook een geografische analyse te maken over het aanbod in Harelbeke aan opvang en activiteiten. 

Nadat alle bovenstaande input werd verzameld werdt een analyse op alle data uitgevoerd door Arteveldehogeschool.  De bevindingen werden teruggekoppeld aan alle partners op het Buitenschools Café op 13 februari 2023 in CC het SPOOR. Diezelfde avond werd ook een eerste brainstorm gehouden voor de creatie van proeftuinen. 

Lees hier de samenvatting van de verzamelde input van kinderen, ouders en organisaties. 

HvW_BOA_stem

Proeftuinen ontwikkelen

Op basis van alle data werden er in voorjaar 2023 samen met de partners een aantal proeftuinen ontwikkeld. Deze worden in najaar 2023 getest.

Aanpak

Er vond een eerste brainstorm plaats met heel wat betrokken partners van o.a. ouders, verenigingen, begeleiders kinderopvang, schooldirecties,... Hieruit werden zes proeftuinen gecreëerd. Deze werden afgetoetst op het OHO, het overleg van alle schooldirecties van Harelbeke.  Directeurs konden aangeven wat zij haalbaar zagen, waar ze zich vragen bij stelden,.... Het projectteam, bestaande uit de begeleiders van Artevelde en de BOA regisseur van de stad formuleerden hieruit twee proeftuinen. Er waren over de zes voorstellen heen namelijk terugkerende locaties, ideeën of momenten.  De stuurgroep gaf een formele go om deze proeftuinen verder te gaan ontwikkelen samen met betrokken partners.  

proeftuin

Twee proeftuinen

Ondertussen werden twee proeftuinen uitgewerkt op basis van een kader van Arteveldehogeschool en een aantal vastgelegde principes door de stuurgroep: 

 

 • Proeftuin 'Stasegem United'
  Op woensdagnamiddag tussen herfst en kerst wordt één gezamenlijke netoverschrijdende opvang gecreëerd, afwisselend van locatie. Dit voor alle leerlingen van VBS St.-Augustinus en School Zuid samen.  Nadat de kinderen samen eten worden er ateliers aangeboden waar inschrijving voor nodig is, als een open spelaanbod met enthousiaste begeleiding.  De prijs blijft dezelfde als deze van de opvang op school en wordt verrekend via de schoolfactuur. 
 • Proeftuin 'de HOPclub'
  Er wordt een carroussel aanbod uitgewerkt dat zowel doorgaat op VBS Sint-Rita als in de erkende buitenschoolse opvang vzw De Kleine Ark.  Het idee is om een 'verleng-de-schooldag' te brengen naar de kinderen van VBS Sint-Rita en dat ze kunnen proeven van het vrijetijdsaanbod in Harelbeke. Op die manier kunnen ze hun talenten ontdekken en later eventueel naar de Academie gaan of zich inschrijven voor een bepaalde sport.  Op VBS Sint-Rita gaat dit door op donderdag en in de Kleine Ark op woensdagnamiddag. 

Met deze proeftuinen willen we de samenhorigheid stimuleren, krachten bundelen en verbondenheid in de buurt creëren tussen ouders, school en kinderen.  We laten kinderen kennismaken tijdens de opvang met diverse proefsessies of ateliers en doorbreken op deze manier de opvangweek.  Ook kinderen die anders geen toegang krijgen tot vrije tijdsactiviteiten kunnen op deze manier kennismaken met bepaalde activiteiten en hun talenten en interesses ontdekken.  Beide proeftuinen gaan door tussen herfst- en kerstvakantie en werken met een maandelijks inschrijfmoment. 

Inschrijven voor de HOPclub of Stasegem United

 

HOPclub - VBS Sint-Rita

 3e kleuter tot 3e leerjaar  

 15.45 uur - 16.45 uur 

  do 7/12, 14/12 en 21/12

 Zandbergstraat 24, Harelbeke

Inschrijven voor deze proeftuin kan vanaf vrijdag 01 december 2023 om 18.00 uur.

Inschrijven HOPclub in VBS Sint-Rita

 

HOPclub - de Kleine Ark vzw

  3e kleuter tot 1e leerjaar  

 14.00 uur - 15.00 uur 

  wo 6/12, 13/12, 20/12

 Ballingenweg 23, Harelbeke   

Inschrijven voor deze proeftuin kan vanaf woensdag 29 november 2023 om 19.00 uur. 

Inschrijven HOPclub in de Kleine Ark 

Stasegem United VBS Sint-Augustinus en School Zuid

 kleuter en lager

 13.45 uur - 14.45 uur  

  wo 6/12 (enkel voor School Zuid, pedagogische studiedag VBS Sint-Augustinus), 13/12 en 20/12

  School Zuid, ingang via Speltstraat, Stasegem

Inschrijven voor deze proeftuin kan vanaf donderdag 30 november 2023 om 18.00 uur.

Inschrijven Stasegem United in School Zuid  

 

En dan verder

Vervolgens wordt een visie ontwikkeld op Buitenschoolse Opvang & Activiteiten in Harelbeke waaruit ook een samenwerkingsverband en een lokaal subsidiereglement zal voortvloeien.  In het volgend meerjarenplan van de stad wordt 'opvang en activiteiten' als een volwaardig beleidsterrein opgenomen.  De strategische doelstelling en bijhorende actieplannen worden opgemaakt op basis van het traject dat met Arteveldehogeschool wordt doorlopen. 

Meer info? 

Wil je graag meer info over dit project?
Karolien Deschildre - karolien.deschildre@harelbeke.be.

Wil je graag meer lezen over het decreet?
www.opgroeien.be/boa