Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk zijn activiteiten die onverplicht en onbezoldigd uitgevoerd worden door een vrijwilliger, meestal ten behoeve van anderen.

In het Huis van Welzijn en het Zorgbedrijf Harelbeke kan je als vrijwilliger aan de slag bij heel diverse opdrachten en taken.

Voorwaarden

  • Minstens 16 jaar zijn
  • Geldige verblijfsdocumenten bezitten
  • Wie een vervangingsinkomen of leefloon geniet, dient toestemming te hebben van de uitbetalingsinstelling alvorens het vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren.
  • Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij de vrijwilligerscoördinator van het OCMW/Zorgbedrijf.

Wat moet je meenemen?

  • Identiteitskaart
  • Toestemmingsformulier uitbetalingsinstantie

Meer info

Vrijwilligerswet