Ambassadeurs

Ambassadeurs? In Harelbeke?

Jawel! Harelbeke kent een aantal ambassadeurs.
Mensen die op enthousiaste wijze informatie van en over stad Harelbeke verspreiden binnen hun netwerk, of in hun buurt. En die onvermoeibaar hun bijdrage leveren om van Harelbeke een warme en verdraagzame stad te maken.  Je liep hen misschien al tegen het lijf op de Bureniftar? Of op het wereldfeest ‘Ol Tegaere’?

Maar we stellen hen graag toch nog een keertje aan jullie voor:

  • Charlotte Itoko: Met mijn man en 4 kinderen woon ik sinds 5 jaar in Harelbeke. Ik heb Congolese roots en ik wou me graag inzetten voor de mensen in Harelbeke.
  • Abdeslam Bayhi: Ik heb Marokkaanse roots en ben voorzitter van vzw Sbouya. VZW Sbouya is een vereniging die zijn steentje wil bijdragen aan een verdraagzame samenleving en zich inzet voor ontwikkelingsprojecten in Marokko.  Bij de start van het ambassadeurs-project zag ik dezelfde doelen als van onze vzw en ben ik met groot enthousiasme in dit project gestapt.
  • Marwarti Mawarti: Ik heb drie kinderen en ben origineel Jakartaanse. Wij hebben geen achternaam, dus bij mijn aankomst hier in België werd ik geregistreerd als Mawarti Mawarti. Ik woon 12 jaar in Harelbeke en werd door Agnes warm gemaakt voor het ambassadeurschap. Ik heb heel graag contact met andere mensen en ben erg sociaal. Ik ben ambassadeur geworden omdat ik mensen wou leren kennen, maar ook om mijn Nederlands wat te oefenen en meer te durven praten.
  • Agnes Siedharta: Ik woon Harelbeke sinds 2008 en ben van Indonesische origine. Ik werk ook als vrijwilliger in de buurtwerking de Zandberg en ben sinds drie jaar ambassadeur voor stad Harelbeke omdat ik het leuk vind om contact te leggen met nieuwe mensen en mensen te helpen waar dat kan.
  • Angélique Mutombo Bintou:  Ik woon reeds 12 jaar in Harelbeke met mijn gezin. Ik heb 6 kinderen maar 4 daarvan zijn ondertussen het nest uit. Ik werk in het rusthuis en kan goed overweg met oudere mensen. Ik werd ambassadeur om mijn Nederlands te oefenen en omdat ik  graag contact heb met andere mensen. Ik vind het ook belangrijk om onze Congolese cultuur te kunnen tonen aan de mensen van hier en werk dan ook graag mee aan het wereldfeest ‘Ol Tegaere’.
  • Siza Muadianda: Ik heb Congolese roots en ik woon sinds 2013 met mijn gezin met drie kinderen in Harelbeke. Ik ben ambassadeur voor Harelbeke omdat ik graag informatie wou geven over Harelbeke aan mensen die hier nieuw zijn.
  • Saïd Mechkour: Ik heb Marokkaanse roots en ben ambassadeur omdat ik graag andere mensen wil helpen. Ik wil ervoor zorgen dat mensen van buitenlandse herkomst zich hier thuis voelen, onder meer door mee te helpen om activiteiten te organiseren.
  • Ashu Kumar: Ik heb Afghaaanse roots en woon sinds  19 jaar met mijn gezin in Harelbeke. Ik ben ambassadeur geworden omdat ik graag meer contact wou met verschillende culturen.
HvW - ambassadeurs

Er is nog ruimte voor vers bloed binnen deze leuke groep, dus hierbij een warme oproep naar mensen van zowel vreemde als Vlaamse origine die zich ook voor onze stad willen inzetten.  We zoeken enthousiaste en warme mensen die mee willen helpen om het aanbod van de stad bekend te maken. Mensen met een hart voor de mensen van Harelbeke.
 

Ben jij zo iemand? Dan maken wij graag een keertje kennis met jou!
Neem zeker contact op met Bren De Rycke: bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 0485 79 36 22. Of spring een keertje binnen in het Huis van Welzijn. 

De Harelbeekse Ambassadeurs