Subsidies Huis vh Kind

HvK_subsidies

 

Huis van het Kind Harelbeke ondersteunt projecten van lokale organisaties die specifiek gericht zijn naar het welbevinden van gezinnen en initiatieven omtrent cohesie, preventieve gezondheidszorg en/of opvoedingsondersteuning via een subsidiereglement. Het subsidiereglement bestaat nu uit drie onderdelen: 

  • een projectsubsidie
  • een plussubsidie
  • een engagementssubsidie

Het subsidiereglement staat open voor alle Harelbeekse burgers en actoren die een project ondernemen in het kader van het Huis van het Kind Harelbeke.

Projectsubsidie 

Een projectsubsidie kan toegekend worden indien de lokale actor een project uitwerkt passend binnen de werking van Huis van het Kind en specifiek gericht naar het welbevinden van gezinnen.  Deze  subsidie ter waarde van 500 euro ondersteunt projecten die niet tot de reguliere werking van een organisatie of persoon behoren. 

Benieuwd naar een voorbeeld van zo’n project? 

Lees hoe vzw de Bron het project 'Proeven met je ogen, kijken met je oren' vormgaf en ervaarde. 

Plussubsidie

Een plussubsidie moet voldoen aan alle voorwaarden van een projectsubsidie en daarnaast een samenwerkingsverband zijn met minimum twee andere Harelbeekse actoren. Deze  subsidie ter waarde van 750 euro ondersteunt projecten die niet tot de reguliere werking van een organisatie of persoon behoren.

 

Engagementssubsidie

Een engagementsubsidie ondersteunt bestaande initiatieven die tot de reguliere werking behoren. Voorwaarde voor het bekomen van deze subsidie is dat de vereniging zich engageert binnen de werking van Huis van het Kind. Deze subsidie bedraagt 250 euro.Meer info nodig?

Aanvraagformulieren:

Evaluatieformulieren: