MIA-UiTPAS

Een MIA-UiTPAS is een UiTPAS aan €1 voor Mensen In Armoede. Deze kaart kan je gebruiken om aan bepaalde activiteiten deel te nemen aan een kortingstarief van 80%.

Voor meer informatie over de reguliere UiTPAS kunt u terecht op de website van stad Harelbeke

Voorwaarden

Op basis van een uitgebreid financieel onderzoek kan het Huis van Welzijn beslissen tot een toekenning van een MIA-UiTPAS.

Kosten

De MIA-UiTPAS kost €1.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, kinderbijslag, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
  • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
  • Schulden (leningen/afbetalingen)