Budgetbegeleiding

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is leren jouw inkomsten en uitgaven te beheren.

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf je budget, maar word je met raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werk(st)er. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf ook alle betalingen uit. Jouw maatschappelijk werk(st)er helpt met het opmaken van een budgetplan en een inventaris van je schulden, onderhandelt met schuldeisers, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning,...

Budgetbegeleiding kan ook een tussenstap zijn bij de afbouw van budgetbeheer.

De budgetbegeleiding eindigt als je in staat bent zelfstandig jouw budget onder controle te houden.

 

Voorwaarden
 • Je woont in Harelbeke.
 • Je hebt financiële problemen ten gevolge van schulden(overlast) of je wenst meer zicht te krijgen op jouw financiële situatie.
Kosten

Deze hulpverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin:
  • bewijzen inkomsten (loonfiches, bankrekeninguittreksels,...)
  • bewijzen uitgaven (huur, energie, internet en telefonie, medische kosten, afbetalingen,...)
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen,...)
Extra informatie

www.eerstehulpbijschulden.be

www.budgetinzicht.be

 

Info en advies voor zelfstandigen:

Voor zelfstandigen in financiële moeilijkheden werken wij samen met Dyzo.

www.dyzo.be