Budgetbeheer

Budgetbeheer lijkt op budgetbegeleiding, maar gaat nog een stap verder.
Bij budgetbegeleiding hou je jouw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt jouw budget beheerd door de maatschappelijk werk(st)er. Dit biedt je de mogelijkheid om terug zicht en controle te krijgen over jouw financiële situatie en te leren hoe je jouw budget (opnieuw) kan opnemen.
Het is immers onze bedoeling om jou in staat te stellen om terug  jouw budget in handen te kunnen nemen.

Hiertoe wordt een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam. Al je inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Jouw maatschappelijk werker beheert deze rekening en betaalt er jouw (vaste) kosten en eventuele schulden mee af. Een goede medewerking is cruciaal voor een vlot verloop van het budgetbeheer.

Uiteraard is er ook 'leefgeld' nodig voor dagelijkse behoeftes en boodschappen. Daarom wordt er naast de budgetbeheerrekening ook een afnamerekening voorzien waar je zelf toegang tot hebt. Jouw maatschappelijk werker stort er geld op.

Voorwaarden
 • Je woont in Harelbeke.
 • Je hebt financiële problemen ten gevolge van schulden(overlast) of je wenst meer zicht te krijgen op jouw financiële situatie. 
Kosten

Deze hulpverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin:
  • bewijzen inkomsten (loonfiches, bankrekeninguittreksels,...)
  • bewijzen uitgaven (huur, energie, internet en telefonie, medische kosten, afbetalingen,...)
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen,...)
Extra informatie

www.eerstehulpbijschulden.be

www.budgetinzicht.be

Info en advies voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen in financiële moeilijkheden werken wij samen met Dyzo.

www.dyzo.be