Budgetbeheer

Hulp waarbij jullie volledige inkomen wordt beheerd door het Huis van Welzijn. Het Huis van Welzijn staat in voor alle betalingen.

Voorwaarden

Je woont in Harelbeke en je hebt financiële problemen, ten gevolge van schulden of je wenst meer zicht te krijgen op jouw financiële situatie. 

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart 
  • Documenten schulden 
  • Facturen 
  • Overzicht inkomsten en uitgaven
Extra informatie