Sportraad

De sportraad heeft een adviserende en organisatorische rol:

Advies:

De sportraad geeft advies aan het stadsbestuur omtrent sport gerelateerde dossiers vb. erkenning sportclub, subsidiedossiers, aanpassingen sportaccommodatie,…
De sportraad behandelt ook klachten van sporters.

Organisatie:

De sportraad  organiseert regelmatig sportevenementen (vb. sportshow, petanquetornooi, wandeldag…) of geeft ondersteuning aan sportevenementen die in Harelbeke doorgaan (joggingscriterium, scholenveldloop,…).

Samenstelling en structuur sportraad

De beheerraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle Harelbeekse sportverenigingen.

De beheerraad van de sportraad vergadert maandelijks. Het verslag hiervan vind je telkens op de pagina 'Documenten sportraad' (zie blokje 'Documenten sportraad' hieronder).

 

kalender
 

ADVIESRAAD

ORGANISATIERAAD

dinsdag 31 januari 2023

X

X

maandag 27 februari 2023

X

 

maandag 27 maart 2023

X

 

maandag 24 april 2023

X

X

maandag 22 mei 2023

X

 

maandag 19 juni 2023

X

 

maandag 28 augustus 2023

X

X

maandag 25 september 2023

X

 x

maandag 23 oktober 2023

X

 

maandag 27 november 2023

X

X

maandag 18 december 2023

X (indien nodig)