Sportraad

De sportraad heeft een adviserende en organisatorische rol:

Advies:

De sportraad geeft advies aan het stadsbestuur omtrent sport gerelateerde dossiers vb. erkenning sportclub, subsidiedossiers, aanpassingen sportaccommodatie,…
De sportraad behandelt ook klachten van sporters.

Organisatie:

De sportraad  organiseert regelmatig sportevenementen (vb. sportshow, petanquetornooi, wandeldag…) of geeft ondersteuning aan sportevenementen die in Harelbeke doorgaan (joggingscriterium, scholenveldloop,…).

Samenstelling en structuur sportraad

De beheerraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle Harelbeekse sportverenigingen.

De beheerraad van de sportraad vergadert maandelijks. Het verslag hiervan vind je telkens op de pagina 'Documenten sportraad' (zie blokje 'Documenten sportraad' hieronder).

 

kalender

Kalender 2021

Maandag 25 januari
Maandag 22 februari
Maandag 22 maart
Maandag 26 april (gaat niet door wegens geen agendapunten)
Maandag 3 mei (extra, wegens goedkeuren advies)
Maandag 17 mei (gaat niet door wegens geen agendapunten)
Maandag 28 juni
Maandag 23 augustus 
Maandag 27 september
Maandag 25 oktober
Maandag 22 november
December : enkel in geval van adviezen