Sportraad

De sportraad heeft een adviserende en organisatorische rol:

Advies:

De sportraad geeft advies aan het stadsbestuur omtrent sport gerelateerde dossiers vb. erkenning sportclub, subsidiedossiers, aanpassingen sportaccommodatie,…
De sportraad behandelt ook klachten van sporters.

Organisatie:

De sportraad  organiseert regelmatig sportevenementen (vb. sportshow, petanquetornooi, wandeldag…) of geeft ondersteuning aan sportevenementen die in Harelbeke doorgaan (joggingscriterium, scholenveldloop,…).

Samenstelling en structuur sportraad

De beheerraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle Harelbeekse sportverenigingen.

De beheerraad van de sportraad vergadert maandelijks. Het verslag hiervan vind je telkens op de pagina 'Documenten sportraad' (zie blokje 'Documenten sportraad' hieronder).

 

kalender

Kalender 2022

Maandag 24/01
Maandag 
28/02
Maandag 
28/03
Maandag 
25/04
Maandag 
23/05
Maandag 
27/06
Maandag 
22/08
Maandag 
26/09
Maandag 
24/10
Maandag 
28/11
Maandag 
19/12 (bij eventuele adviezen).