ik schenk een cadeaubon aan mijn werknemers

Een cadeaubon is een interessant geschenk op fiscaal en sociaal vlak. We overlopen het wettelijke kader voor de werkgever.

Wat zijn de voorwaarden om een sociaal vrijgesteld en fiscaal aftrekbaar personeelsgeschenk te kunnen geven?

  1. Het geschenk moet gegeven worden voor een specifieke gebeurtenis : Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, huwelijk of wettelijk samenwonen van de werknemer, pensioen, brugpensioen, 25 jaar anciënniteit, 35 jaar anciënniteit of officiële eervolle onderscheiding.
  2. Het geschenk mag een bepaald bedrag per werknemer per jaar niet overschrijden
  3. Alle personeelsleden moeten hetzelfde geschenk ontvangen ( = collectieve beloning).

 

Welke bedragen zijn fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale lasten voor de werkgever?

Dat is afhankelijk van de soort gebeurtenis:

  • Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per jaar per werknemer
  • Officiële eervolle onderscheiding: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 120 euro per jaar per werknemer
  • Huwelijk of wettelijk samenwonen van de werknemer: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 245 euro per werknemer
  • Pensioen of brugpensioen: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro
  • 25 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 1 x bruto maandwedde
  • 35 jaar anciënniteit: 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen tot maximum 2 x bruto maandwedde.

Ook de ontvanger zal hierop niet belast worden omdat het gaat over een geschenk van geringe aard.

Wat met de BTW?

BTW is bij een cadeaubon niet van toepassing, omdat het BTW-percentage altijd 0% is.

Kadobonnen aanvragen
Adres
Vul hier het bedrag in bv 50 eur.