We{i}reldraad

De We{i}reldraad is een adviesraad die bestaat uit geëngageerde burgers die het stadbestuur adviseren over zaken die te maken hebben met internationale samenwerking, integratie en diversiteitsthema’s. Niet alleen verstrekken zij hun advies, zij beoordelen ook de subsidie-aanvragen en werken sensibiliserende activiteiten voor de Harelbeekse burgers uit. De raad vergadert zo’n 10-tal keer per jaar.

Heb je interesse om deel uit te maken van deze raad? Neem dan contact met ons op via Bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191.  
Volg ons zeker op facebook!