We{i}reldraad

HvW - logo Weireldraad

Over de We{i}reldraad

De We{i}reldraad is een adviesraad die bestaat uit geëngageerde burgers die het stadbestuur adviseren over zaken die te maken hebben met internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap. Niet alleen verstrekken zij hun advies, zij beoordelen ook de subsidie-aanvragen en werken sensibiliserende activiteiten voor de Harelbeekse burgers uit. De raad organiseert zich in denktanks en doetanks waardoor je een engagement kan opnemen op maat van je talenten en interesses.

Benieuwd naar onze denktanks en doetanks? Neem dan contact met ons op via Bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191. 

Volg ons zeker op facebook!

Subsidies voor Oarelbeekse Weireldburgers

Dit subsidiereglement is er om projecten van Harelbekenaren die inzetten op internationale solidariteit, samenleven in diversiteit en wereldburgerschap te ondersteunen.

Je dient je aanvraag in en komt het project toelichten op één van de twee jaarlijkse jurymomenten.  Na uitvoering vertel je de Harelbeekse burger wat meer over je project tijdens het jaarlijkse publieke toonmoment van de Weireldraad.

Hier kan je meer info vinden en je aanvraag indienen.

Heb je vragen?

Neem contact op met Bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191.