Toeleider in diversiteit

Een toeleider maakt de brug tussen de mensen van buitenlandse herkomst en diensten en organisaties in Harelbeke. Soms is het voor mensen van buitenlandse herkomst moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen.
De toeleider staat in direct contact met mensen, en maakt hen wegwijs, zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties in de stad. De toeleider informeert, motiveert en leidt toe naar hulp- en dienstverlening, loketten in het stadhuis, projecten, (vrijetijds)organisaties en andere partners en brugfiguren in de stad.

Elke maandag kan je in het Huis van Welzijn terecht bij Mohamad Othman, onze toeleider in diversiteit. Mohammad.othman@welzijnharelbeke.be of 0496 56 73 74.