Sterke vrouwen, hier én daar!

HvW - sterk vrouwen

Stad Harelbeke en het Huis van Welzijn zetten samen met F&M Tamazirt de schouders onder een internationaal uitwisselingsproject voor en door vrouwen.

Dankzij subsidies van de provincie West-Vlaanderen werken zij in de komende jaren een project uit dat inzet op het alfabetiseren en het verhogen van zelfredzaamheid van vrouwen in Ikniouen, een berberdorp in Marokko. Fatiha Amerdoul van F&M Tamazirt: “Samen met 'Association Inghensele Sagro' zetten wij ons in om met behulp van de lokale bevolking de armoede in berberdorpen in de regio van Ighenselne (Marokko) te bestrijden. Met de bouw van een school voor volwassenen vrouwen willen we vrouwen alfabetiseren, maar hen ook een vak aanleren zodat ze de mogelijkheid hebben om zelfstandig een inkomen te verwerven. Zo geven we vrouwen een kans om voor zichzelf en hun gezin in te staan, zich verder te ontwikkelen en zelfredzamer te worden. Het tekort aan onderwijs is een belangrijke reden voor honger, armoede en oneerlijke inkomensverdeling in Marokko en zeker in de plattelandsdorpen. In dit opzicht is de grootste investeringsnood die in arme landen moet worden gemaakt, het realiseren van een educatieve beweging.”

Samen met Harelbeekse (vrouwen)verenigingen bouwen we aan een netwerk dat vrouwen moet inspireren en motiveren. Het vertellen van verhalen voor en door vrouwen zal twee werelden, die op het eerste zicht misschien heel verschillend zijn, dichter bij elkaar brengen.

 

Wil je graag meewerken aan dit project of ervan op de hoogte blijven?

Neem contact op met Bren De Rycke – Huis van Welzijn: 

bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191

HvW - logo provinincie W-VL