Stedelijke buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang biedt binnen de stedelijke basisscholen in Harelbeke opvang aan buiten de schooluren. Deze opvang is er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die schoollopen in één van drie onderstaande stedelijke basisscholen.

  • School Noord – Tieltsestraat 31, 8531 Hulste
  • School Centrum – Paretteplein 21, 8530 Harelbeke
  • School Zuid – Generaal Deprezstraat 93, 8530 Harelbeke

Er wordt voorzien in opvang op volgende momenten:

  • Ochtendopvang vanaf 7u;
  • Avondopvang op maandag, dinsdag en donderdag tot 18u;
  • Avondopvang op vrijdag tot 17;
  • Opvang op woensdagnamiddag tot 17;
  • Middagtoezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
  • Opvang van 7u tot 17u tijdens pedagogische studiedagen.

De kinderopvang wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. In de opvang kunnen kinderen volop experimenteren met sociale vaardigheden: vrienden maken, conflicten oplossen, samenwerken, zorgen voor elkaar, rekening houden met anderen, enzoverder. De begeleiding ondersteunt de kinderen hierbij waar nodig, maar laat de kinderen zoveel mogelijk ruimte om deze vaardigheden zelf te ontwikkelen.

HvW_begeleider_BKO

Team BKO

De begeleiding stimuleert de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid om op die manier hun zelfvertrouwen te vergroten. Het team van de buitenschoolse kinderopvang bestaat per school uit twee vaste begeleiders. Zij sturen het volledige team van vrijwilligers en wijk-werkers aan. Samen staan zij in voor het verloop van de opvang, het toezicht op de kinderen, het begeleiden van kinderen bij activiteiten, het verloop van het eetgebeuren over de middag,…

De vaste begeleiders worden op hun beurt aangestuurd door de coördinatoren buitenschoolse kinderopvang. Coördinator voor School Zuid en School Noord is Hannah Vanoverschelde. Coördinator voor School Centrum is Eline Eggermont.

Contact

Wil je graag meer informatie of heb je zin om aan de slag te gaan in de buitenschoolse kinderopvang?

Neem contact op via mail naar hannah.vanoverschelde@welzijnharelbeke.be of eline.eggermont@welzijnharelbeke.be of bel naar 056 735 192.