Voorschotten op sociale uitkering

Een tijdelijk voorschot op een achterstallige sociale uitkering in afwachting van de uitbetaling hiervan.  De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie en dienen terugbetaald te worden.

Voorwaarden

Voor mensen die recht hebben op een sociale uitkering en om een bepaalde reden deze uitkering niet ontvangen.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Overzicht van inkomsten van de laatste 3 maanden
  • Informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering.