Voorschotten op sociale uitkering

Wanneer de uitbetaling van een sociale uitkering (bv. werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering,...) op zich laat wachten kan er tijdelijk een voorschot hierop worden aangevraagd. Het voorschot is nooit hoger dan het bedrag leefloon waarop je recht zou hebben op basis van jouw gezinssituatie. Het voorschot moet terugbetaald worden eens het dossier in orde is bij de uitkeringsinstelling.

Voorwaarden

Mensen die recht hebben op een sociale uitkering, maar die deze uitkering om een bepaalde reden nog niet ontvangen, kunnen een voorschot op deze uitkering aanvragen. Eens de uitbetaling van deze uitkering in orde is gebracht, wordt het voorgeschoten bedrag terugbetaald aan het OCMW.

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • overzicht van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
  • informatie over de stand van jouw aanvraag voor een uitkering