Vakantietoelage voor personen met een beperking en langdurig zieken

De vakantietoelage is een stedelijke toelage verleend aan personen met een beperking en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een vakantie, in het binnen- of buitenland. 

 

Voor wie? 

Personen met een beperking en langdurig zieken die:

 • Op 1 januari van het jaar waarvoor je de toelage aanvraagt in de stad Harelbeke wonen. 
 • Verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van min 66% (attest kinderbijslagfonds).
 • De integratietegemoetkomingen, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden ( beslissing Sociale  Zekerheid).
 • De vakantietoelage kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan. Het vakantieverblijf moet minimum 5 dagen duren.
 • De aanvraag dient te gebeuren vóór 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd.

 

Wat heb je nodig? 

 • Attest kinderbijslagfonds of  beslissing Sociale Zekerheid
  • Ofwel verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van min 66%: attest kinderbijslagfonds bijvoegen.
  • Ofwel de integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden: beslissing sociale zekerheid. 
 • Bewijs van de vakantie toevoegen: kopie factuur reisorganisatie, huur vakantieverblijf, vervoerskosten,...

 

Bedrag tussenkomst

De tussenkomst bedraagt maximum 50 euro.  Ze wordt echter beperkt tot het bedrag dat de aanvrager effectief heeft moeten betalen.  De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag.  De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden. 

 

Hoe aanvragen?