Vakantietoelage voor personen met een beperking en langdurig zieken

De vakantietoelage is een stedelijke toelage verleend aan personen met een beperking en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een vakantie, in het binnen- of buitenland. 

Voorwaarden

Personen met een beperking en langdurig zieken die:

 • Op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen.
 • Verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (attest kinderbijslagfonds).
 • De integratietegemoetkomingen, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden ( beslissing Sociale   Zekerheid).
 • De vakantietoelage kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan. Het vakantieverblijf moet minimum 5 dagen duren.
 • De aanvraag dient te gebeuren vóór 31 januari 2021 .
Wat moet je meenemen?
 • Attest kinderbijslagfonds of  beslissing Sociale Zekerheid

  • Ofwel verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid: attest kinderbijslagfonds bijvoegen.
  • Ofwel de integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden: beslissing sociale zekerheid. 
 • Bewijs van de vakantie toevoegen: kopie factuur reisorganisatie, huur vakantieverblijf, vervoerskosten,...
Extra informatie

Je kan je aanvraag (met bijlagen) ook op papier indien. 

Download het aanvraagformulier

 

Betaling van de toelage

De tussenkomst bedraagt maximum 50 euro.  Ze wordt echter beperkt tot het bedrag dat de aanvrager effectief heeft moeten betalen.

De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag.