Tussenkomst vrije-tijd

Tussenkomst in vrijetijds activiteiten door middel van :

  • Toekenning MIA-uitpas
  • Tussenkomst Iedereen verdient vakantie
  • Sport na School
  • Socio-culturele participatie
Voorwaarden

Op basis van een uitgebreid financieel onderzoek kan het Huis van Welzijn beslissen tot toekenning van een Mia-Uitpas of een andere tussenkomst in jouw vrijetijdsactiviteiten.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, kinderbijslag, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
  • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
  • Schulden (leningen/afbetalingen)
Extra informatie