Tussenkomst medische kosten

Financiële tussenkomst in medische kosten.

Voorwaarden

Op basis van een uitgebreid financieel onderzoek kan Huis van Welzijn beslissen om een tussenkomst toe te kennen in jouw medische kosten.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, kinderbijslag, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
  • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
  • Schulden (leningen/afbetalingen)