Tewerkstelling

Een tewerkstelling art.60§7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW als werkgever optreedt van een persoon die een (opleg) leefloon of steun vreemdelingen equivalent leefloon geniet.

Voorwaarden

Personen die een (opleg) RMI/leefloon op (opleg) steun vreemdelingen equivalent leefloon genieten, kunnen via art.60§7 tewerkgesteld worden.

 

  • Dit kadert binnen een traject Tijdelijke WerkErvaring (TWE) met duurtijd van 2 jaar.
  • Bij gebrek aan voldoende competenties en (recente) werkervaring, die een onmiddellijke inschakeling op de reguliere arbeidsmarkt in de weg staan.
  • De duur van de tewerkstelling is afhankelijk van de toelaatbaarheidsvoorwaarden tot sociale zekerheid.

     
Wat moet je meenemen?

Een tewerkstelling art.60§7 kan enkel voor cliënten van de sociale dienst van het Huis van Welzijn, voor wie trajectbegeleiding is opgestart.