Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum.

Voorwaarden

Alle personen die voor hun opname in een woonzorgcentrum (zowel binnen Harelbeke als in een andere gemeente) in Harelbeke gedomicilieerd waren en een aanvraag tot financiële steun doen.

Wat moet je meenemen?
  • Inkomsten van de aanvrager en de samenwonende partner/echtgenoot
  • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • Uittreksel van spaargeld 
  • Evt. verblijfsfacturen
  • Belasting fiche van de kinderen