Stookolietoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen die het financieel moeilijk hebben.  Om de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden, heeft de regering een reeks sociale maatregelen genomen om de consument te helpen. Voor wie zijn woning met stookolie verwarmt, is een pakket aan extra maatregelen voorzien om de tussenkomst via het sociaal stookoliefonds te verbeteren. 

Voorwaarden
 • Inwoners van Harelbeke die hun woning verwarmen via volgende brandstoffen:
  • Huisbrandolie (of mazout)
  • Verwarmingspetroleum
  • Bulkpropaangas (in tank)
 • Wie kan een aanvraag doen?
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Personen met een begrensd inkomen
  • Personen met schuldenoverlast
 • De factuur moet voorgelegd worden en mag maximum 60 dagen oud zijn.
Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Kopie van de leveringsfactuur of -bon
Extra informatie