Stookolietoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen die het financieel moeilijk hebben.  Om de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden, heeft de regering een reeks sociale maatregelen genomen om de consument te helpen. Voor wie zijn woning met stookolie verwarmt, is een pakket aan extra maatregelen voorzien om de tussenkomst via het sociaal stookoliefonds te verbeteren. 

Extra maatregelen

Deze maatregelen zijn enkel van toepassingen op leveringen tussen 1 juli en 31 december 2022 (leveringsdatum vermeld op de factuur).

 • Het maximum aantal liter stookolie waarvoor een tussenkomst kan worden aangevraagd, wordt verhoogd van 1500 naar 2000 liter.
 • De maximumdrempel van de tussenkomst wordt verhoogd van 20 cent naar 36 cent per liter stookolie.
 • De forfaitaire (éénmalige) toelage voor aankoop aan de pomp wordt verhoogd van €210 naar €456.

De tussenkomst is cumuleerbaar met de toelage van de FOD Economie van €300 voor gezinnen die zich met stookolie verwarmen.

Wie reeds een tussenkomst heeft aangevraagd tussen 1 januari en 30 juni, kan voor een nieuwe levering van stookolie vanaf 1 juli opnieuw een tussenkomst aanvragen voor het resterende bedrag, rekening houdend met de nieuwe maatregelen en voorwaarden.

Kom langs bij Huis van Welzijn voor je aanvraag!

Bekijk ook de stookoliecheque twv €300

Voorwaarden
 • Inwoners van Harelbeke die hun woning verwarmen via volgende brandstoffen:

  • Huisbrandolie (of mazout)
  • Verwarmingspetroleum
  • Bulkpropaangas (in tank)
 • Wie kan een aanvraag doen?
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Personen met een begrensd inkomen
  • Personen met schuldenoverlast
 • De factuur moet voorgelegd worden en mag maximum 60 dagen oud zijn.
Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Kopie van de leveringsfactuur of -bon
Extra informatie