Stookolietoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van mensen die het financieel moeilijk hebben.

Voorwaarden
 • Inwoners van Harelbeke die hun woning verwarmen via volgende brandstoffen:

  • Huisbrandolie (of mazout)
  • Verwarmingspetroleum
  • Bulkpropaangas (in tank)
 • Wie kan een aanvraag doen?
  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
  • Personen met een begrensd inkomen
  • Personen met schuldenoverlast
 • De tussenkomst bedraagt maximum € 210 per winter per gezin, voor maximum 1500 liter stookolie.
 • De factuur moet voorgelegd worden en mag maximum 60 dagen oud zijn.
Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Kopie van de leveringsfactuur of -bon
Extra informatie