Sociale huisvesting

Hulp en advies bij de inschrijving voor sociale huisvesting.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Mijn Huis

Je kan je inschrijven bij Mijn Huis voor het huren van een sociale woning of appartement. Je komt op een wachtlijst terecht volgens datum van inschrijving en prioriteiten.

Sociaal VerhuurKantoor De Poort

Je kan je inschrijven bij SVK De Poort voor het huren van een woning of appartement, indien je je in een moeilijke financiële of maatschappelijke situatie bevindt.  Je komt op een wachtlijst terecht volgens een puntensysteem.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden om zich te kunnen inschrijven voor een sociale woning:

  • Inschrijvingsvoorwaarden
  • Eigendomsvoorwaarden
  • Inkomensvoorwaarden
  • Taal- en inburgeringsvoorwaarden

Je kan voor advies terecht bij het Huis van Welzijn.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Aanslagbiljet belastingen (inkomsten 3 jaar geleden)
  • Inkomstenbewijs van de laatste 3 maanden
  • Documenten die de woonnood staven
Extra informatie