Rustpensioen

Rustpensioen werknemer

Als u werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld, kunt u in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. Indien u tijdens uw loopbaan grens- of seizoenwerknemer in het buitenland bent geweest, was u in de regel tijdens uw tewerkstelling onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Voor die tewerkstelling kunt u aanspraak maken op een buitenlands pensioen.

Rustpensioen zelfstandige

Als u in België een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefende kan u in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Voorwaarden

Voor pensioenen die ingaan vóór 1 januari 2013 is een loopbaan van 35 jaar vereist om het recht op vervroegd pensioen te openen. 
Vanaf 2013 tot 2016 is er een overgangsperiode waarbij leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk worden verhoogd volgens het onderstaande schema: Vervroegde_ingangsdatum.pdf

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
Extra informatie

Zitdag Frank Mulleman (Pensioendienst) in Huis van Welzijn:
elke 2de dinsdag van de maand van 9 tot 11 uur.

Meer informatie

 

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Huis van Welzijn om de aanvraag in te dienen

Rustpensioen werknemer

De aanvraag wordt elektronisch ingediend door het huis van Welzijn. De aanvrager krijgt dan documenten toegestuurd door de Rijksdienst voor Pensioenen. Bij ontvangst van de documenten helpt het Huis van Welzijn bij het invullen ervan. De aanvrager stuurt de documenten door naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Stap 2:

Opvolging van het dossier (Zelfstandige)

Bij ontvangst van de documenten helpt het Huis van Welzijn waar nodig om de formulieren in te vullen. De aanvrager stuurt documenten terug naar de RSVZ.