Overlevingspensioen

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan een overlevingspensioen verkrijgen door de activiteit van de overleden echtgenoot.

Voorwaarden

Weduwen en weduwnaars die:
- minimum 45 jaar oud zijn of
- tenminste 1 kind ten laste hebben
- minstens 66 % blijvend arbeidsongeschikt zijn.
- op het ogenblik van het overlijden minstens één jaar gehuwd zijn.

Extra informatie