Onderhoudsgeld

Dit is een financiële tussenkomst voor het betalen van onderhoudsgelden en/of alimentatie indien je geen of onvoldoende middelen hebt.

Voorwaarden
  • Je hebt recht op een leefloon of equivalent leefloon.
  • Je bent onderhoudsgeld verschuldigd voor uw kinderen of je betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen?
  • Je levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Informatie omtrent de effectieve verblijfsplaats
  • Informatie omtrent de effectieve inkomsten
  • Informatie omtrent vonnis of akte echtscheiding en betaling onderhoudsgeld
Extra informatie

De hulp bedraagt 50% van het onderhoudsgeld of de bijdrage, met een maximum van 91.66 euro per maand.