Lokaal opvanginitiatief

Het Huis van Welzijn biedt via het Lokaal OpvangIntiatief (LOI) huisvesting en materiële hulp aan asielzoekers in procedure of erkende vluchtelingen.  Het LOI is een tijdelijk verblijf, toegekend door Fedasil.

Voorwaarden
  • Verzoekers om internationale bescherming of erkende vluchtelingen / subsidiair beschermden die door Fedasil aan het LOI van Harelbeke worden toegewezen.
  • Verblijf van maximum 2 maanden, eventueel te verlengen met maximum 2x 1 maand.
Wat moet je meenemen?

Alle gegevens worden door Fedasil in een digitale databank (Match-it) bijgehouden.

Het collectieve opvangcentrum geeft de nodige documenten mee met de bewoner(s).