Leefloon

Heb je geen inkomen of is jouw inkomen lager dan de bedragen van een leefloon in de tabel hieronder en kan je dit niet veranderen? Dan heb je misschien recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Zo komt jouw inkomen tot op de hoogte van het leefloonbedrag voor jouw gezinssituatie.

Bedragen leefloon, geldig vanaf juli 2021:

Categorie 1: Samenwonend

€ 669,58/ maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 1004,37 / maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.357,36/ maand


Een leefloon krijg je niet zomaar. We maken samen een GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) op. Dit is een afsprakenplan tussen jou en het OCMW om ervoor te zorgen dat je zelf terug een ander inkomen kan krijgen.

Voorwaarden

1.  Nationaliteit
Je bent:

 • een Belg
 • als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
 • erkend vluchteling
 • persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 • een staatloze

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet heb je misschien recht op een equivalent leefloon of steun aan vreemdelingen. Het gaat om hetzelfde bedrag en dezelfde procedure.

2.  Leeftijd

 • Je bent 18 jaar of ouder (= meerderjarig)
 • Als je jonger bent dan 18 jaar heb je ook recht op het leefloon als je getrouwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.

3.  Verblijfplaats
Je woont in Harelbeke. Wanneer je in een andere gemeente verblijft ga je naar het OCMW van die gemeente.

4.  Inkomen
Je hebt onvoldoende inkomsten en kan er zelf niet voor zorgen.
Als je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon voor jouw gezinssituatie, past het OCMW het tekort bij.

5.  Werkbereidheid
Je wil werken, tenzij het om een goede reden niet lukt (bijvoorbeeld omwille van gezondheid of taalproblemen).

6.  Andere rechten
Je moet eerst kijken of je andere rechten hebt en het nodige gedaan hebben om deze aan te vragen (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld,...).
Een leefloon is jouw laatste optie.

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • laatste 3 maanden rekeninguittreksels van jou en alle gezinsleden
 • bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • eventuele sollicitatiebewijzen
 • eventuele medische attesten
 • voor studenten: inschrijvingsbewijs in school
Extra informatie

Als je recht hebt op een leefloon, kan je ook een aantal andere voordelen krijgen zoals sociaal tarief gas en elektriciteit, goedkoper busabonnement,…

www.vlaanderen.be/leefloon