Leefloon

Heb je geen inkomen of is jouw inkomen lager dan de bedragen van een leefloon in de tabel hieronder en kan je dit niet veranderen? Dan heb je misschien recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Zo komt jouw inkomen tot op de hoogte van het leefloonbedrag voor jouw gezinssituatie.

Er zijn 3 categorieën:

 • Categorie 1:  bedrag per samenwonende persoon
 • Categorie 2: bedrag alleenwonende persoon
 • Categorie 3: persoon met gezinslast

Hier vind je steeds de actuele bedragen:  Bedragen leefloon

Een leefloon krijg je niet zomaar. We maken samen een GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) op. Dit is een afsprakenplan tussen jou en het OCMW dat je zelf terug een eigen inkomen kan bekomen.

Voorwaarden
 • Nationaliteit
  • je bent een Belg
  • je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je bent erkend vluchteling
  • je bent persoon met statuut van subsidiaire bescherming
  • je bent een staatloze
  • indien je niet aan deze voorwaarden voldoet heb je misschien recht op een equivalent leefloon. Het gaat om hetzelfde bedrag en dezelfde procedure
 • Leeftijd
  • je bent 18 jaar of ouder (= meerderjarig)
  • als je jonger bent dan 18 jaar heb je ook recht op het leefloon als je getrouwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent
 • Verblijfplaats
  • je verblijft in Harelbeke
  • wanneer je in een andere gemeente verblijft ga je naar het OCMW van die gemeente
 • Inkomen
  • je hebt onvoldoende inkomsten en je kan deze zelf niet verhogen.
  • als je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon voor jouw gezinssituatie, past het OCMW het tekort bij
 •  Werkbereidheid
  • je wil werken, tenzij het om een goede reden niet lukt (bijvoorbeeld omwille van billijkheid- of gezondheidsredenen)
 • Andere rechten
  • je moet eerst nagaan of je recht hebt op een ander inkomen (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld,...)
Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart en pincode
 • bewijs van inkomen en vaste kosten van de laatste 3 maanden
 • bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • eventuele sollicitatiebewijzen
 • eventuele medische attesten
 • voor studenten: inschrijvingsbewijs school
Extra informatie

Als je recht hebt op een leefloon, kan je ook een aantal andere voordelen krijgen.

www.vlaanderen.be/leefloon