Leefloon

Als je geen inkomen hebt of jouw inkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, dan heb je misschien recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Dit is afhankelijk van jouw gezinssituatie.

Bedragen leefloon, geldig vanaf maart 2020:

Categorie 1: Samenwonend

€ 639,27 / maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 958,91 / maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.295,91 / maand

Een leefloon krijg je niet zomaar. We maken samen een GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) op. Dit is een afsprakenplan tussen het OCMW en jezelf om ervoor te zorgen dat je zelf terug een ander inkomen kan krijgen.

Voorwaarden

1. Nationaliteit:

 • een Belg,
 • als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister,
 • erkend vluchteling
 • een staatloze.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet heb je misschien recht op een equivalent leefloon of steun aan vreemdelingen. 

2. Leeftijd:

 • minstens 18 jaar
 • of jonger dan 18 jaar en :
  • je bent ontvoogd door huwelijk;
  • of je bent zwanger;
  • of je hebt kinderen ten laste.

3. Verblijfplaats:

Je woont in Harelbeke. Wanneer je in een andere gemeente verblijft ga je naar het OCMW van die gemeente.

4. Inkomen:

Je hebt onvoldoende inkomsten en kan er zelf niet voor zorgen.
Als je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, legt het OCMW het tekort bij.

5. Werkbereidheid:

Je wil werken, tenzij het om een goede reden niet lukt. (bijvoorbeeld gezondheid of taalproblemen)

6. Andere rechten:

 • Je moet eerst kijken of je andere rechten hebt. (bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld ...).
Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Eventuele sollicitatiebewijzen
 • Eventuele medische attesten
 • Bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • Laatste 3 maanden rekeninguittreksels van jou en alle gezinsleden
 • Voor studenten: inschrijvingsbewijs in school.
Extra informatie

Als je recht hebt op een leefloon, kan je ook een aantal andere voordelen krijgen. (Bijvoorbeeld sociaal tarief gas en elektriciteit, goedkoper busabonnement, …)

www.vlaanderen.be/leefloon