Leefloon

Heb je geen inkomen of is jouw inkomen lager dan de bedragen van een leefloon in de tabel hieronder en kan je dit niet veranderen? Dan heb je misschien recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Zo komt jouw inkomen tot op de hoogte van het leefloonbedrag voor jouw gezinssituatie.

Bedragen leefloon, geldig vanaf augustus 2022:

Categorie 1: Samenwonend

€ 758,64 per maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 1.137,97 per maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.537,90 per maandEen leefloon krijg je niet zomaar. We maken samen een GPMI (Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) op. Dit is een afsprakenplan tussen jou en het OCMW om ervoor te zorgen dat je zelf terug een ander inkomen kan krijgen.

Voorwaarden
 • Nationaliteit
  • je bent een Belg
  • je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je bent erkend vluchteling
  • je bent persoon met statuut van subsidiaire bescherming
  • je bent een staatloze
  • indien je niet aan deze voorwaarden voldoet heb je misschien recht op een equivalent leefloon of steun aan vreemdelingen. Het gaat om hetzelfde bedrag en dezelfde procedure
 • Leeftijd
  • je bent 18 jaar of ouder (= meerderjarig)
  • als je jonger bent dan 18 jaar heb je ook recht op het leefloon als je getrouwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent
 • Verblijfplaats
  • je woont in Harelbeke
  • wanneer je in een andere gemeente verblijft ga je naar het OCMW van die gemeente
 • Inkomen
  • je hebt onvoldoende inkomsten en je kan deze zelf niet verhogen.
  • als je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon voor jouw gezinssituatie, past het OCMW het tekort bij.
 •  Werkbereidheid
  • je wil werken, tenzij het om een goede reden niet lukt (bijvoorbeeld omwille van gezondheid of taalproblemen).
 • Andere rechten
  • je moet eerst kijken of je andere rechten hebt en het nodige gedaan hebben om deze aan te vragen (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgeld,...)
  • een leefloon is jouw laatste optie
Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van jou en alle gezinsleden
 • bewijs van inschrijving bij de VDAB
 • eventuele sollicitatiebewijzen
 • eventuele medische attesten
 • voor studenten: inschrijvingsbewijs in school
Extra informatie

Als je recht hebt op een leefloon, kan je ook een aantal andere voordelen krijgen zoals sociaal tarief gas en elektriciteit, goedkoper busabonnement,…

www.vlaanderen.be/leefloon