Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming personen met een beperking

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een beperking van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een beperking die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Voorwaarden

Personen met een beperking ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart en een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden om de aanvraag in te dienen.

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Huis van Welzijn om het dossier op te starten

De aanvraag wordt elektronisch ingediend bij Huis van Welzijn. De nodige formulieren worden afgedrukt en meegegeven met de aanvrager. Nadat de dokter de medische formulieren ingevuld heeft kan de aanvrager zich melden bij het Huis van Welzijn, waar hulp kan geboden worden bij het invullen van de overige formulieren. De klant stuurt de ingevulde formulieren terug naar de FOD Sociale Zekerheid.