Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Het is dus eigenlijk een bestaansminimum voor ouderen. De toekenning gebeurt na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

Meer info en voorwaarden

Extra informatie

Pensioenpunt (zitdag) Federale Pensioendienst: elke tweede dinsdag van de maand in Huis van Welzijn Harelbeke. Enkel op afspraak!

Een afspraak kan vastgelegd worden via het gratis nummer 1765. Breng zeker jouw identiteitskaart mee als je langskomt op jouw afspraak.