Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. Het is dus in feite een bestaansminimum voor ouderen. De toekenning gebeurt na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

Voorwaarden

Vanaf 01.01.2009 is de leeftijd om dit voordeel te bekomen 65 jaar.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich aanmelden bij het Huis van Welzijn om het dossier op te starten

De aanvraag wordt elektronisch ingediend bij het Huis van Welzijn. De aanvrager krijgt dan documenten opgestuurd door de Rijksdienst voor Pensioenen. Bij ontvangst van de documenten helpt het Huis van Welzijn om ze in te vullen. De aanvrager stuurt de documenten terug naar de RVP.  De klant krijgt bericht of de IGO wordt toegekend.