Financiële ondersteuning schoolzwemmen

Op 13 juli 2020 keurde de gemeenteraad een nieuwe financiële ondersteuning voor het schoolzwemmen goed.

Concreet betekent dit dat alle leerlingen van het 1e en 2e leerjaar van alle Harelbeekse basisscholen hun zwembeurten niet meer zullen moeten betalen.  Deze komen niet meer op de schoolfactuur, maar worden door het stadsbestuur ten laste genomen. Dit kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid van de stad. Jaarlijks wordt hiervoor zo'n 14.500 euro voorzien.

Forfaitair zullen de basisscholen een bedrag van 2,5€/zwembeurt ontvangen met een maximum van 19 zwembeurten per schooljaar voor de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar. Het stadsbestuur wil het schoolzwemmen opnieuw stimuleren. De voorbije jaren werd dit afgebouwd omdat de kostprijs te hoog werd. Door tegemoet te komen in een aanzienlijk deel van de kost, zou er meer financiële ruimte moeten komen voor de ouders én ook meer ruimte op de maximumfactuur zodat er ook nog andere activiteiten kunnen worden gepland. 

Het streven naar gelijke onderwijskansen voor élk kind én rechtstreeks aan het kind is één van de doelstellingen waar de stad naar streeft.

Meer info:

Karolien Deschildre


Karolien.deschildre@harelbeke.be