Doorgangswoning

Een doorgangswoning is een woning van het Huis van Welzijn die tijdelijk ter beschikking gesteld kan worden aan personen die zich in een situatie van acute woonnood bevinden en waarvoor er geen andere geschikte opvangmogelijkheden bestaan.

Voorwaarden
 • Personen die een verblijfsplaats hebben in Harelbeke
 • Personen die zich in een toestand van dreigende of acute dakloosheid bevinden
 • Personen zonder acute verslavingsproblematiek of psychische problematiek
 • Correct de vergoedingen voor gebruik en energie betalen
 • De woning goed onderhouden
 • Zich inschrijven bij sociale woonactoren in de regio
 • Bereid zijn om woonbegeleiding te aanvaarden
 • Actief zoeken naar geschikte huisvesting op de private huurmarkt
Wat moet je meenemen?
 • Identiteitskaart
 • Inkomstengegevens
 • Documenten die de woonnood staven