Collectieve schuldenregeling

Lopen jouw schulden erg hoog op? Dan kan een procedure collectieve schuldenregeling je misschien verder helpen.

Iedere aanvraag voor een collectieve schuldenregeling (= verzoekschrift) komt voor de arbeidsrechtbank. De rechter oordeelt of collectieve schuldenregeling de gepaste hulpverlening is. Is dat zo, dan wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan. Dat kan het OCMW zijn, maar ook een advocaat.
De schuldbemiddelaar zal alle inkomsten beheren en een financieel plan opmaken dat je toelaat om menswaardig te leven. Wat overblijft zal gebruikt worden om de schulden te betalen. Het is de rechter die dit plan goedkeurt.

Het voordeel van deze collectieve schuldenregeling is dat de schuldeiser(s) geen beslag meer kunnen leggen op jouw goederen en inkomen. Ook worden de intresten op de schulden bevroren, zodat de kosten niet blijven aangroeien. Bovendien kan de rechter na verloop van jaren eventueel een deel van je schulden kwijtschelden of de kosten stopzetten.
De collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast dus de kans om na een aantal jaren (gemiddeld 5 tot 7) opnieuw schuldenvrij te worden.

Een pro-deo advocaat kan helpen bij het opstellen van een verzoekschrift. Maar ook het OCMW kan helpen om de nodige gegevens te verzamelen en kan het verzoekschrift opmaken.  De aanvragen tot collectieve schuldenregeling gebeuren in nauwe samenwerking met de vzw Schuldbemiddeling.

Voorwaarden
  • Je woont in Harelbeke.
  • Je hebt financiële problemen ten gevolge van schuldenoverlast.
Kosten

De opmaak van het verzoekschrift kan gratis door een pro-deo advocaat of het OCMW indien je al in begeleiding bent.
Een collectieve schuldenregeling is niet gratis, het ereloon van de schuldbemiddelaar dient betaald te worden.