Collectieve Schuldenregeling

Een procedure via de arbeidsrechtbank waarbij de arbeidsrechter beslist op basis van een verzoekschrift (= gedetailleerd overzicht van alle maandelijkse uitgaven, inkomsten en schulden).

Bij een positieve beslissing wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die alle inkomsten en uitgaven beheert. Afhankelijk van de situatie, wordt de collectieve schuldenregeling opgenomen door het OCMW of door een externe schuldbemiddelaar.
De aanvragen tot collectieve schuldenregeling gebeuren in nauwe samenwerking met de vzw Schuldbemiddeling

Voorwaarden

Je woont in Harelbeke en je hebt financiële problemen, ten gevolge van schulden.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Documenten schulden
  • Facturen
  • overzicht inkomsten en uitgaven 
Extra informatie