Begrafeniskosten

De regeling van een minimale begrafenis bij overlijden van een behoeftige persoon die over geen erfgenamen beschikt.

Voorwaarden
  • De overledene had een domicilie in Harelbeke.
  • De overledene genoot van het leefloon, andere financiële hulp of was behoeftig op het ogenblik van overlijden.
  • De overledene heeft geen (betrokken) kinderen die deze kosten op zich kunnen nemen.
Wat moet je meenemen?

Rekeninguittreksels van de overledene waaruit we kunnen opmaken dat deze over onvoldoende middelen beschikt.