Bankwaarborg - huurwaarborg

Wie zich in financiële moeilijkheden bevindt, kan een tussenkomst verkrijgen voor de huurwaarborg van zijn woning of appartement. 

Deze tussenkomst kan in 2 vormen: 

 • Bankwaarborg of schriftelijke waarborg

  Bij een bankwaarborg stelt het OCMW zich schriftelijk garant voor het bedrag van de waarborg.  De aanvrager verbindt zich ertoe om de waarborg op te bouwen binnen een termijn van max. 12 maanden.

   
 • Huurwaarborg of geldelijke waarborg

  Bij een huurwaarborg betaalt het OCMW de waarborg volledig of gedeeltelijk in naam van de aanvrager, op een geblokkeerde rekening of op rekening via verzekeringsbon (Korfine).  De aanvrager verbindt zich ertoe om de waarborg terug te betalen aan het OCMW binnen een termijn van max. 12 maanden.

Voorwaarden
 • Inwoners uit Harelbeke die een woning wensen te huren
 • Niet over voldoende financiële middelen beschikken om de huurwaarborg te volbrengen
 • Sociaal-financieel onderzoek
 • Niet-getekende huurovereenkomst of huurbelofte voorleggen
 • Niet in aanmerking komen voor een huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds
 • Specifieke voorwaarden omtrent de huurprijs en de kwaliteit van de woning
Wat moet je meenemen?
 • Niet-getekende huurovereenkomst of huurbelofte
 • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden
 • Conformiteitsattest of EPC-attest van de woning