Bankwaarborg - huurwaarborg

Financiële tussenkomst in het bedrag van de huurwaarborg, voor personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden.

Een huurwaarborg is een geldelijke waarborg voor het huren van een woning.  Deze wordt voldaan op een geblokkeerde bankrekening of via een verzekeringsbon (Korfine).  Het OCMW kan deze waarborg volledig of gedeeltelijk betalen in naam van de aanvrager.  De aanvrager verbindt zich ertoe het bedrag terug te betalen aan het OCMW binnen een termijn van max. 12 maanden.

Een bankwaarborg is een schriftelijke waarborg voor het huren van een woning.  Hierbij stelt het OCMW zich schriftelijk garant voor het bedrag van de waarborg.  De aanvrager verbindt zich ertoe de waarborg op te bouwen binnen een termijn van max. 12 maanden.

Voorwaarden
  • Inwoners uit Harelbeke die een woning wensen te huren
  • Niet over voldoende financiële middelen beschikken om de huurwaarborg te volbrengen
  • Sociaal-financieel onderzoek
  • Niet-getekende huurovereenkomst of huurbelofte voorleggen
  • Niet in aanmerking komen voor een huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds
  • Specifieke voorwaarden omtrent de huurprijs en de kwaliteit van de woning
Wat moet je meenemen?
  • Niet-getekende huurovereenkomst of huurbelofte
  • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden
  • Conformiteitsattest of EPC-attest van de woning