Gezonde gemeente

Harelbeke tekende op 23 april 2013 het Charter Gezonde Gemeente  waarmee duidelijk gemaakt werd dat de stad wil inzetten op gezondheid, door middel van een integraal gezondheidsbeleid. Er werd een overkoepelende structuur opgezet met verschillende lokale actoren die al rond gezondheid werken. Daarbinnen worden verdere acties en initiatieven rond gezondheid ondernomen. 

In 2019 besliste Harelbeke om het Charter Gezonde Gemeente opnieuw te ondertekenen en verder te bouwen aan een gezondheidsbeleid. 

In 2022 zullen er weer heel wat toffe activiteiten georganiseerd worden zoals een vorming Vlaamse Gebarentaal, een lezing door Leander Verdievel gekend van gevoel voor Tumor, …. Hierover later nog meer info.  

Gezonde Gemeente Harelbeke