Een warme maaltijd voor elk kind

HvW_warme maaltijd

 

De stad Harelbeke vindt het heel belangrijk dat kinderen geen honger hebben en gezond kunnen eten. Door het aanbieden van een financiële tussenkomst in de warme maaltijden voor kleuters en lagere schoolkinderen wil de stad gezinnen ondersteunen die het financieel moeilijker hebben. Want elk kind heeft recht op een warme maaltijd.

 

Voor wie?

 • Je woont in Harelbeke
 • Je kind gaat naar het kleuter of lager in een basisschool
 • Je hebt het financieel moeilijk

   

Wat?

 • Financiële tussenkomst van 80% of 50% voor warme schoolmaaltijd én middagopvang, afhankelijk van je inkomen.
 • Huis van Welzijn betaalt rechtstreeks aan de school.
 • Je betaalt zelf nog het restbedrag van 20% of 50%.
 • De tussenkomst is één schooljaar geldig.

 

Voorbeeld

Wat Prijs
Prijs 1x warme maaltijd € 3,00
Prijs 1x middagopvang € 2,00
Totaal € 5,00

 

Tussenkomst Eigen bijdrage
80% € 1
50% € 2.5

 

Voorwaarden

Via een uitgebreid financieel onderzoek kan Huis van Welzijn berekenen of je recht hebt op een tussenkomst 'een warme maaltijd voor elk kind'.  


Hoe doe je een aanvraag?

Neem contact op met Huis van Welzijn, Paretteplein 19, Harelbeke of contacteer je maatschappelijk werker

 

Je kan ook steeds terecht voor vragen bij

 • de zorgcoördinator van je school
 • brugfiguur Leen op 0473 565 608 of brugfiguur Marjolijn 0477 711 301
   

 

Wat breng je mee?

Om meteen te kunnen berekenen of je in aanmerking komt breng je volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart van de ouder die in Harelbeke gedomicilieerd is. 
 • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, groeipakket, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
 • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
 • Schulden (leningen/afbetalingen)