Een warme maaltijd voor elk kind

HvW_warme maaltijd

 

De stad Harelbeke vindt het heel belangrijk dat kinderen geen honger hebben en gezond kunnen eten. Door het aanbieden van een financiële tussenkomst in de warme maaltijden voor kleuters en lagere schoolkinderen wil de stad gezinnen ondersteunen die het financieel moeilijker hebben. Want elk kind heeft recht op een warme maaltijd.

 

Voor wie?

 • Je woont in Harelbeke
 • Je kind gaat naar het kleuter of lager in een basisschool
 • Je hebt het financieel moeilijk

   

Wat?

 • Financiële tussenkomst van 80% of 50% voor warme schoolmaaltijd én middagopvang, afhankelijk van je inkomen.
 • Huis van Welzijn betaalt rechtstreeks aan de school.
 • Je betaalt zelf nog het restbedrag van 20% of 50%.
 • De tussenkomst is één schooljaar geldig.

Voorbeeld

Wat Prijs
Prijs 1x warme maaltijd € 2,40
Prijs 1x middagopvang € 1,20
Totaal € 3,60 

Tussenkomst Eigen bijdrage
80% € 0,72
50% € 1,80

 

Grootte tussenkomst

Via de budgetcalculator berekent Huis van Welzijn of je in aanmerking komt. Het resultaat van deze berekening is jouw "referentiebudget". Op basis van dit referentiebudget wordt bepaald of hoe groot de tussenkomst zal zijn. 

 • Is jouw inkomen kleiner dan jouw "referentiebudget" + € 200?

  Je ontvangt een tussenkomst van 80% voor de warme maaltijd en de middagopvang. Je betaalt zelf nog 20%. 
 • Is jouw inkomen kleiner dan jouw "referentiebudget" + € 400?

  Je ontvangt een tussenkomst van 50% voor de warme schoolmaaltijd en de middagopvang. Je betaalt zelf ook nog 50%.
 • Is jouw inkomen groter dan jouw "referentiebudget" + € 400?

  Er is verder financieel onderzoek nodig om te kijken of je in aanmerking komt. 

Benieuwd of dit het geval is? 

Kom zeker langs of vraag het na bij je maatschappelijk werker. Wil je het zelf al eens berekenen?  
Ga naar de website van de budgetcalculatorHoe doe je een aanvraag?

Neem contact op met Huis van Welzijn, Paretteplein 19, Harelbeke of contacteer je maatschappelijk werkerJe kan ook steeds terecht bij

 • de zorgcoördinator van je school
 • brugfiguur Leen op 0473 565 608

   

Wat breng je mee?

Om meteen te kunnen berekenen of je in aanmerking komt breng je volgende documenten mee:

 1. identiteitskaart van ouder die in Harelbeke gedomicilieerd is
 2. loonfiches en/of bewijs ontvangen uitkeringen van de voorbije drie maanden
 3. bewijs hypotheek of huur (+ huursubsidie/huurpremie indien van toepassing)
 4. factuur gas, elektriciteit en water
 5. rekeninguittreksel met bedrag groeipakket
 6. bewijs van onderhoudsgeld (indien van toepassing)