Babbelbank

Vanaf eind mei, met de start van de week van de verbondenheid, kan je ze overal zien opduiken in Harelbeke: de babbelbanken. 

Een bank met een kaartje dat uitnodigt tot een babbel, want elke ontmoeting is een kans om elkaar beter te leren kennen!

HvW - babbelbank

De week van de verbondenheid is een jaarlijkse initiatief van SAAMO en Bond Zonder Naam om eenzaamheid aan te pakken en verbondenheid te stimuleren. Dit is ook het doel van onze babbelbanken: sociale cohesie, verbondenheid en ontmoeting tussen mensen stimuleren. 

Contact met anderen, dat hebben we nodig. Fijne contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden als het minder gaat, zorgen ervoor dat we samen herinneringen opbouwen,... En steun van anderen is één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht en weerbaarheid onder druk komt te staan.

Begin oktober, na de week van de geestelijke gezondheid, verdwijnen de babbelbanken even terug uit het straatbeeld. De week van de geestelijke gezondheid vindt jaarlijks plaats van 1 oktober tot en met 10 oktober. Hierbij wordt het belang van een goede geestelijke gezondheid en het bespreekbaar maken van ons mentaal welzijn in de kijker gezet.

Voor dit project slaan Zorgbedrijf Harelbeke en Huis van Welzijn de handen in elkaar.