European Disability Card (EDC)

Wat is de EDC?

Een gratis kaart die:

  • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…);
  • een aantal voordelen in die domeinen biedt.

    Meer Info

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst terugvindt van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.

Kosten
Extra informatie

Stap 1:

Hoe aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instellingen:

  • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
  • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
  • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
  • de PHARE (Service Personne Handicapée Autono­mie Recherchée)µ
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen. 

Aanvraag van de kaart bij de DG Personen met een handicap

Bij de DG Personen met een handicap kan de kaart aangevraagd worden via het contactformulier, per brief of telefonisch.

Men heeft er recht op de kaart als ze de handicap al hebben erkend en/of als de persoon andere voordelen geniet zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Het volstaat om het rijksregisternummer door te geven van de persoon die de kaart nodig heeft, de pasfoto wordt automatisch uit het Rijksregister gehaald. Indien het gaat om een kindje dat geen kids-ID heeft, zal er geen foto op de kaart getoond worden.

Ongeveer een maand na de aanvraag krijgt de burger de kaart per post opgestuurd.

De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Meer informatie over de kaart