Wat te doen na brand Bavikhove

Wat te doen na brand?
Nazorg na industriebrand Bavikhove 

 

Gezonde rook bestaat niet, blijf uit de rook.

Propere rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, tuinafval, papier, kaarsen, wierook, de barbecue of vuurschaal, een sigaret, olie of plastic. Een huis of een bos. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en langdurige klachten kunnen veroorzaken. De rook van een brand bij een chemisch bedrijf is niet per se gevaarlijker dan gewone rook.

Maar eigenlijk is het simpel. Wie uit de rook blijft, voorkomt het inademen van schadelijk rook. Deze regel geldt niet alleen bij een grote brand in een bedrijf, appartementsgebouw, … Maar ook de rook van de barbecue of het gezellig kampvuur inademen is niet gezond. Het gaat in deze gevallen over relatief kleine hoeveelheden, maar zelfs deze hebben een schadelijke werking op ons lichaam.

Vaak zijn er geen aanwijzingen voor uitzonderlijke risico’s. Bij de meeste branden zullen de hulpdiensten geen bijkomende metingen uitvoeren. Het is pas wanneer we te maken hebben met echt gevaarlijke producten, zoals chemische producten of asbest, dat er uit voorzorg extra metingen worden uitgevoerd. Toch bedrukken we in elke situatie dat er geen gezonde rook bestaat.

Propere rook bestaat gewoonweg niet. Alle rook is schadelijk, blijf uit de rook. Maar panikeer ook niet en volg het advies van de hulpdiensten op.
 

Brandweer voert metingen uit.

De hulpdiensten voerden na de hevige brand in de ondernemingen BTC, Agrafresh en Mipafrost gevestigd in de Europastraat in Bavikhove metingen uit in de regio. Een ammoniaktank ging in de vlammen op. De brandweer testte op deze stoffen op verschillende plaatsen en er werden geen verhoogde concentraties gemeten waardoor we dus uiteraard ook onder de veiligheidsdrempel blijven en er dus geen gevaar is voor de volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen dat er asbest aanwezig is. Preventief wordt er wel steeds gevraagd om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de ventilatie af te leggen.

De huizen in de onmiddellijke nabijheid van de brand werden bij het nablussen verhoogd blootgesteld aan rookgassen, maar de waarden bleven steeds onder de drempelwaarde waarbij er een risico zou kunnen zijn voor de volksgezondheid. De brandweer volgt dit van dichtbij op, waardoor er een aantal woningen preventief worden geëvacueerd.

Uit de vaststellingen van de brandweer nam de wind de roetresten mee richting Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Zulte en Deinze.

Is er nog geur- en rookhinder buiten? Hou je ramen en deuren nog gesloten en leg indien mogelijk je ventilatie ook af.  Van zodra er geen geurhinder meer is, dan mag je je huis ventileren.

Een brand van dergelijke grootte, heeft meerdere dagen nodig om af te koelen. Hierdoor kan de brand nog enkele dagen nasmeulen en lichte geurhinder met zich meebrengen.

>> Ik ben niet thuis en de ramen zijn open. Hoe erg is dat?

Na een brand kan binnenshuis lange tijd een hinderlijke geur van rook hangen. Daarbij kan ook irritatie van ogen, neus en keel optreden. Goed ventileren is een oplossing.

>> Ik heb last van prikkende keel en ogen, wat nu?

Raadpleeg bij twijfel steeds je huisarts.

>> Ik vind roetdeeltjes of scherfjes van verbrande zonnepanelen in de tuin, wat nu?

De kans bestaat dat je stukjes verkoold materiaal in je omgeving terugvindt. Die zijn met de thermiek mee de hoogte ingegaan en kilometers ver terug naar beneden gevallen, die niet oplosbaar zijn in water en kunnen wel eens scherp zijn.

 • Kinderen en dieren
  We adviseren om roetdeeltjes of scherfjes van verbrande zonnepanelen uit je buitenspeelzone te verwijderen. Spoel zeker ook de speeltuigen af. Vergeet zeker ook niet om het kippenhok te controleren en desgewenst te reinigen. Idem met je vijver. Zolang kinderen en dieren tijdens het spelen niets in hun mond stoppen, kunnen ze veilig buiten spelen. Neem dus de normale voorzichtigheid in acht.

  Zorg ervoor dat kinderen of dieren geen roetdeeltjes of scherfjes van verbrande zonnepanelen van buiten naar binnen meebrengen: voorzie een natte dweil waarop je je schoenen kan uitdoen.

 • Kruiden- en moestuin
  Roetneerslag wordt niet opgenomen door planten, maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten en fruit in je tuin kan je dus nog veilig consumeren. Je moet je oogst voor gebruik wel extra goed schoonmaken met water. Zichtbaar vervuilde groenten eet je beter niet op.

   
 • Dakgoot
  Kijk zeker ook eens je dakgoot na of er daar geen grote roetresten zijn achtergebleven.

>> Hoe verwijder ik roetdeeltjes of scherfjes van verbrande zonnepanelen

Roetdeeltjes op privédomein worden niet verwijderd door de stadsdiensten. Grote stukken mag je zelf met de nodige voorzichtigheid oprapen/verzamelen. Draag hierbij werkhandschoenen uit voorzorg. Het roetafval mag in de restafvalzak. Scherfjes van verbrande zonnepanelen breng je naar het recyclagepark.

Beperkte roetneerslag (vb. op tuinmeubelen), mag je afspoelen met overvloedig veel water. Indien gewenst kan je hierbij zeep gebruiken.

Roetdeeltjes op de openbare weg? Neem dan contact op met de gemeentelijke diensten via het telefoonnummer 056 733.311 of via mail naar info@harelbeke.be.

>> Ik heb last van de geur, wat nu?

Door het verbrandingsproces kan er steeds wat geurhinder zijn. Deze geurhinder is enkel onaangenaam, maar niet schadelijk. Na de doortocht van de rook, is het sterk aangewezen om je huis goed te ventileren als je last hebt van geurhinder. Je kan dit het best doen door ramen en deuren open te zetten.

>> Ik heb in de rook gestaan en die ingeademd, wat nu?

Bij een kleine hoeveelheid rook is de kans op (blijvende) gevolgen voor je gezondheid klein tot onbestaand. De metingen toonden aan dat er op geen enkel moment gevaar was voor de volksgezondheid.  

 • Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Je lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die je ingeademd hebt, een schadelijke hoeveelheid is. Een eerste teken van rookirritatie:

Je kan last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. Je ogen kunnen tranen en je kan hoesten. Hoe meer rook je hebt ingeademd, hoe sneller je lichaam reageert.

Hoe meer en hoe langer je rook inademt, hoe sterker de klachten kunnen worden. Maar hoe kort de blootstelling ook is, het schadelijk effect blijft bestaan.

>> En wat met het bluswater?

De Vlaamse MilieuMaatschappij voerde metingen uit in de nabijgelegen Leie, maar daar is geen vervuiling waargenomen. De kwaliteit van het water wordt de komende dagen gemonitord. 

>> Ik heb schade van roetdeeltjes of scherfjes van verbrande zonnepanelen, wat nu? 

Mensen die schade ondervonden van het neerkomen van de roetresten of scherfjes van verbrande zonnepanelen nemen best onmiddellijk contact op met hun eigen verzekeraar die zich zal wenden tot de aansprakelijke partij.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311 of via info@harelbeke.be.


De vuistregels bij brand in je buurt.

 • Blijf op afstand en wees geen ramptoerist.
 • Sta zo kort mogelijk in de rook.
 • Ga niet in de windrichting staan.
 • Adem rook niet in.
 • Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.
  Verlucht nadien de ruimtes goed.

Wat te doen na brand