Activiteiten huidige maand

TENTOONSTELLING ERIC BOUWENS

2-28 maart 2018 Jeugdboekillustraties

 

Eric Bouwens (°1967) is al twintig jaar actief als zelfstandig grafisch vormgever. Hij heeft eigenhandig het vak geleerd in een publiciteitsbedrijf. Daarna volgde hij een opleiding aan de Sint-Lucas Academie in Antwerpen. Hij is vader van twee tieners en woont samen met zijn vrouw in Kontich. 

Naast grafisch vormgever werkt Eric ook als illustrator. Hij is immers een gepassioneerd tekenaar. Niettemin zorgde dit in het begin van zijn loopbaan voor enkele technische problemen bij de overstap van artisanaal naar digitaal. Hij heeft zich echter aangepast en het resultaat is een combinatie van beide technieken.

Tegenwoordig maakt hij zijn illustraties voor kinder- en jeugdboeken bijna uitsluitend digitaal, met hier en daar een occasionele potloodschets. Eric tekent zijn personages in een heel eigen en komische stijl. In die zin sluiten de futuristische reeksen Uitvinderszootje en Lezergame naadloos aan bij het thema van deze jeugdboekenmaand.

Daarnaast doceert hij de opleiding Grafische Vormgeving aan het Centrum voor Avondonderwijs Antwerpen. Eric oefent zijn beroep met veel passie uit. Doordat de software in dermate evolueert, kan hij elk jaar zijn creatieve mogelijkheden uitbreiden.


JEUGDBOEKENMAAND Maart 2018

Thema: EUREKA! Wetenschap & Techniek

 

Maart is traditioneel Jeugdboekenmaand in Vlaanderen. Het thema dit jaar is Eureka!, uitvindingen in de wetenschap en de techniek.

Uitvindingen zijn belangrijk. De mens is een inventief en creatief wezen.

Hij is voortdurend op zoek naar middelen en instrumenten om het leven gemakkelijker en aangenamer te maken.

Wetenschap en techniek zijn daarbij van wezenlijk belang.

 

De Bibliotheek Harelbeke heeft opnieuw een programma klaar (lezingen, tentoonstelling, allerhande activiteiten…) die kinderen enigszins moeten prikkelen om te lezen of zelfs iets uit te vinden.


EERSTE LEZERTJES

 

De Bib levert bijzondere inspanningen om kinderen aan het lezen te krijgen.

Want lezen is...

- leuk

- fantastisch

- leerrijk

- cool

- spannend

- wegdromen in een verhaal

- goed voor een rijke fantasie

- … en zoveel meer

Het is dan ook goed dat de eerste lezertjes de rijkdom van de bibliotheek leren kennen en dat zij de leesboeken op hun niveau ontdekken.


PROGRAMMA JEUGDBOEKENMAAND 2018

Tekenworkshop met Eric Bouwens voor het 4de leerjaar                   Maandag 5 maart 2018 

Lezing Sabine De Vos voor de derde kleuterklas                               Donderdag 8 maart 2018 

Lezing Reina Ollivier voor de derde kleuterklas                                 Dinsdag 13 maart 2018 

Lezing Jan-Paul Schutten voor het vierde leerjaar                             Woensdag 14 maart 2018 

Lezing Luc Embrechts voor het vijfde en zesde leerjaar 

         Donderdag 15 maart 2018 en Vrijdag 16 maart 2018 

Lezing Moniek Vermeulen voor het tweede leerjaar                           Donderdag 22 maart 2018


Spraakmaker Nederlands 2: over hoogbeGaafdheid

 

Na een hartverwarmende start van Spraakmaker Nederlands 1 in maart 2017, stellen Annie De Pauw uit Lendelede en Patrick Maroye uit Brakel, beiden gepensioneerde leerkrachten Nederlands, nu graag Spraakmaker 2 voor. In deze lezing spreken ze de (hoog)begaafde talige leerlingen van het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs aan die op zoek zijn naar een extra uitdaging. 

Sinds het M-decreet voorschrijft dat leerlingen, ongeacht hun kennis of eventuele beperkingen, allemaal in één klas moeten zitten, is het volgens de auteurs moeilijker om iedereen te boeien met hetzelfde lesboek. 

Daarom besloten Annie en Patrick nascholing over hoogbegaafdheid te volgen. Nadien voerden ze lange gesprekken met professor Tessa Kieboom uit Berchem, een autoriteit op vlak van hoogbegaafdheid. Na die gesprekken zijn ze aan het project Spraakmaker Nederlands begonnen. 

In het huidige onderwijs is er onvoldoende ruimte voor de (hoog)begaafde leerling. Die geven vaak aan dat ze weinig uitdaging vinden in de leerstof. Daar bieden de auteurs met hun boeken een antwoord op. Op die manier kan de leerkracht het vereiste zorgcontinuüm mee helpen realiseren, en is er voor de bedoelde leerlingen uitdagende, leerplangebonden uitbreidings- & verdiepingsleerstof, afgewisseld met creatieve opdrachten, genietend lezen, test jezelf en studietips. 

Alle geïnteresseerden, leerkrachten Nederlands, toekomstige leerkrachten Nederlands, directies, leerlingenbegeleiders, ouders, (hoog)begaafde leerlingen zijn van harte welkom op deze lezing.

  


ANDERSTALIGE BOEKEN VOOR DE JEUGD

 SCHRIJVER VAN DE MAAND: Andrea Camilleri

  

Andrea Camilleri (°1925) is een Italiaans schrijver die bekendheid verwierf met zijn detectiveromans waarin een zekere inspecteur Montalbano figureert. Camilleri is een laatbloeier. Pas in 1978 schreef hij zijn eerste roman, die bovendien nog werd geweigerd. Maar hij zette door en ondertussen werden zijn boeken al in meerdere talen vertaald.

 

MUZAÏEK:  Techniek en wetenschap

  

Het thema van de Jeugdboekenmaand 2018 is wetenschap en techniek.

We gingen dus op zoek naar robots, professoren, techneuten, artificiële intelligentie, wetenschappelijke principes en formules in film en muziek. U mag er op rekenen dat alles wat u door ons voorgeschoteld krijgt wetenschappelijk onderzocht en theoretisch onderbouwd is en vooral de moeite waard. 

 

JEUGDAUTEUR VAN DE MAAND: Liesbet Slegers

  

Liesbet Slegers (1975) is auteur, illustrator en grafisch vormgever. Ze studeerde Toegepaste Grafiek en Illustratie aan Sint-Lukas in Antwerpen. Daar ontwikkelde ze haar kenmerkende tekenstijl met felle kleuren en ruwe, zwarte contourlijnen. Haar stijl spreekt jonge kinderen sterk aan.

Liesbet maakt boeken voor baby’s, peuters en kleuters. De kinderen identificeren zich met de verhalen, en de thema’s staan dicht bij de leefwereld van het kind. In de eerste plaats is ze mama van Roos en Fien. Daarnaast heeft ze nog andere kindjes in het leven geroepen: Karel, Kaatje en Rik zijn haar meest bekende characters. Ze heeft ook een reeks over beroepen geschreven en geïllustreerd. Haar boeken zijn wereldwijd verspreid, en bestaan in meer dan tien talen.

 

HET LAATSTE KABINET:

  

Enrique Vila-Matas (°1948) is een van de meest vooraanstaande schrijvers van Spanje. Zijn oeuvre is doorspekt van literatuur en in die zin schrijft hij meta-fictie, dit zijn teksten (verhalen, romans) waarin hij speelt met en verwijst naar literatuur van collega-schrijvers.

Op 31 maart 2018 wordt Enrique Vila-Matas 70 jaar. Ter dien gelegenheid tonen wij van hem enkele gesigneerde boeken.